TAURON INWESTUJE W NOWE MOCE GAZOWE

Nowy kocioł gazowy ma powstać w Katowicach i dysponować mocą do 140 MWt. Umowę na realizację przedsięwzięcia TAURON podpisał z Mostostalem Warszawa. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na 2021 rok.

Inwestycje zaplanowane w elektrociepłowniach w Katowicach i Czechowicach Dziedzicach wpisują się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. uwzględniającej cele klimatyczne Unii Europejskiej związane ze zmianą miksu paliwowego i transformacji źródeł wytwarzania w ciepłownictwie – mówi Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Inwestycje zwiększą również bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz poprawią jakość powietrza w tych miastach – dodaje.

Umowa podpisana przez TAURON Ciepło i Mostostal Warszawa przewiduje, w formule „pod klucz”, budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt. Nowe źródło zwiększy dotychczasową moc elektrociepłowni. Wartość prac wyniesie ponad 100 milionów złotych brutto. Inwestycja zostanie wykonana w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi budynkami, budowlami, urządzeniami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi.

Z ciepła wytwarzanego w katowickiej elektrociepłowni korzystają mieszkańcy Katowic, części Sosnowca, Siemianowic oraz częściowo Chorzowa. Budowa nowego kotła gazowego pozwoli na zwiększenie tzw. mocy zainstalowanej, co zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz stworzy warunki dla przyłączania nowych klientów na terenie Chorzowa i Katowic.

Wcześniej TAURON zawarł umowę na budowę nowoczesnej kotłowni wyposażonej w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe w elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach. Nowoczesna kotłownia składająca się z dwóch kotłów wodnych o łącznej mocy 76 MW dostarczy ciepło mieszkańcom Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Wartość tej inwestycji, zgodnie z kontraktem, wynosi prawie 52 miliony złotych.

#WeźNieSmoguj!

Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w elektrofiltrach, których sprawność wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma znaczący wpływ na ograniczenie smogu w regionie.

TAURON przyłączy w tym roku do sieci ciepłowniczej 78 nowych budynków mieszkalnych i biurowych w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 rok zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 76 nowopowstających inwestycji. W oparciu o podpisane z odbiorcami umowy, w ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowano rozbudowę sieci o łącznej mocy prawie 122 MWt..

W najbliższych latach TAURON Ciepło szacuje, że będzie przyłączać do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MWt (megawaty mocy cieplnej) rocznie, z czego ok. 20 proc. stanowić będą budynki, w których likwidowane będą piece węglowe.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *