TAURON MA MOŻLIWOŚĆ EMISJI OBLIGACJI DO 450 MILIONÓW ZŁOTYCH

TAURON podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dokumentację dotyczącą programu emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 450 milionów złotych. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych Grupy, w tym na przedsięwzięcia związane z Zielonym Zwrotem TAURONA.

Program emisji obligacji podporządkowanych przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, przy czym pierwsze siedem lat to okres, w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez TAURON oraz nie będzie możliwa wcześniejsza ich sprzedaż przez BGK na rzecz podmiotów trzecich.

Nowy program emisji obligacji to długoterminowe finansowanie istotne dla Grupy TAURON w kontekście dywersyfikacji portfela dłużnego. Ponadto zgodnie z przyjętymi definicjami, zadłużenie z tytułu obligacji podporządkowanych nie jest brane pod uwagę przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, stanowiącego kowenant finansowy w części umów zawartych z instytucjami finansującymi TAURON.

Istotnymi atutami obligacji podporządkowanych jest ich długoterminowość i elastyczność. W zależności od naszych potrzeb inwestycyjnych możemy decydować w jakim stopniu wykorzystamy pulę dostępnego finansowania – wyjaśnia Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Przypomnę, że kolejny raz sięgamy po ten ważny instrument zapewniający stabilność finansową Grupy w perspektywie realizacji założeń Zielonego Zwrotu TAURONA i konieczności dalszych inwestycji z tym związanych – dodaje Marek Wadowski.

Obecny program emisji to drugie finansowanie podporządkowane udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Grupie TAURON. Pierwsza taka umowa została podpisana we wrześniu 2017 roku.

W BGK organizujemy programy emisji obligacji podporządkowanych z terminem finansowania wynoszącym nawet 12 lat. To dla emitenta długoterminowe finansowanie, a takiego właśnie potrzebuje sektor energetyczny. Tym samym pomagamy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i w transformacji energetycznej. Patrzymy na potrzeby gospodarki i kluczowych branż i na tej podstawie przygotowujemy nasze rozwiązania. Poprzez wszystkie nasze działania chcemy wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – mówi Włodzimierz Kocon, członek zarządu BGK.

Miliard na Zielony Zwrot TAURONA

W ramach działań mających na celu pozyskanie finansowania transformacji energetycznej Grupy, pod koniec 2020 roku TAURON wyemitował 5-letnie obligacje Zrównoważonego Rozwoju o wartości miliarda złotych, które zostały objęte przez inwestorów krajowego rynku finansowego.

Środki uzyskane z obligacji pozwolą na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze Grupy, przede wszystkim w zakresie projektów wiatrowych, fotowoltaicznych, czy też inwestycji przyłączeniowych.

Potwierdzeniem dążeń Grupy TAURON do zrealizowania zakładanej transformacji są zobowiązania podjęte m. in. poprzez wprowadzenie wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji z października 2020 roku: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8%).

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *