TAURON UPRASZCZA ZGŁASZANIE MIKROINSTALACJI

Tylko w pierwszym tygodniu listopada do TAURONA wpłynęło 7 000 nowych zgłoszeń dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. Spółka usprawnia więc kanały obsługowe, poprzez umożliwienie zgłoszenia mikroinstalacji przez formularz online. Formularz dostępny jest na stronie: tauron-dystrybucja.pl/formularz-zm.

TAURON Dystrybucja utworzył specjalne internetowe narzędzie, za pomocą którego wygodniej będzie można zgłaszać przydomowe mikroinstalacje. Dotychczas większość takich wniosków wpływała do firmy mailowo. Teraz zarówno instalatorzy, jak i klienci mogą posługiwać się intuicyjnym i szybkim w obsłudze narzędziem.

Formularz online, to bardzo nowoczesne i sprawnie działające rozwiązanie. Zgłaszanie mikroinstalacji przy jego użyciu wyeliminuje najczęstsze błędy i braki we wnioskach. Przy nieprawidłowo wprowadzanych danych formularz nie przepuści wniosku do kolejnego etapu, a system na bieżąco poinformuje o błędach – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja. – Automatycznie każdy klient otrzyma też mailowo i SMS-owo potwierdzenie złożenia wniosku – dodaje Groń.

Nowy formularz online skróci też czas wymiany lub parametryzacji licznika, a to przełoży się na usprawnienie procesu obsługi i przyniesie oszczędności po stronie Spółki. Dodatkowo klienci nie będą musieli drukować, a później skanować wypełnionego wniosku.

Przed wypełnieniem formularza warto przygotować komplet wymaganych załączników. Może to być pełnomocnictwo (jeśli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik zgłaszającego) lub oświadczenie instalatora (w przypadku, jeśli zgłoszenia nie składa instalator mikroinstalacji). W niektórych przypadkach, jeśli danego modelu inwertera nie ma w wykazie dostępnym pod linkiem http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow – konieczne będą informacje techniczne dotyczące zastosowanych urządzeń. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia instalatora można pobrać ze strony internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

Nowy formularz z czasem zastąpi przyjmowanie wniosków składanych obecnie mailowo i będzie jednym z dwóch stosowanych sposobów przyjmowania wniosków: poprzez formularz online i tradycyjnie, tj. w formie papierowej. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji są realizowane do 30 dni.

Źródło: Tauron
Fot. Tauron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *