TAURON WYZNACZYŁ WOJCIECHA FRANKA NA PREZESA ENERGETYKI CIESZYŃSKIEJ

Energetyczny lider przejmuje stery w spółce, aby zapewnić dostawy ciepła w mieście w nadchodzącym sezonie oraz uzdrowić firmę.

Zarząd będzie pracował w dwuosobowym składzie. W poniedziałek (08.08.2022) na stanowisko prezesa powołano Wojciecha Franka, a na stanowisko wiceprezesa zarządu Jerzego Kucińskiego. Docelowo, po wypełnieniu przez Miasto Cieszyn zapisów porozumienia, planowane jest włącznie Energetyki Cieszyńskiej w struktury Grupy TAURON.

Sytuacja Energetyki Cieszyńskiej wymaga podjęcia szybkich, zdecydowanych działań naprawczych oraz wsparcia finansowego. Jednak podstawą i warunkiem koniecznym są działania w celu przywrócenia płynności finansowej spółki – mówi Wojciech Frank, prezes Energetyki Cieszyńskiej.

Zabezpieczenie zapasów węgla na odpowiednim poziomie i zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Cieszyna w najbliższym sezonie grzewczym to nasz absolutny priorytet – wyjaśnia Frank.

Tydzień temu (02.08.2022) zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Cieszyn a TAURON Ciepło, które określa ścieżkę wyjścia z bardzo trudnej sytuacji spółki Energetyka Cieszyńska i ma na celu zmianę modelu zarządzania spółką. Warunkiem koniecznym jest realizacja szeregu działań, których musi dokonać Samorząd – w tym Rada Miejska – aby przeprowadzić wymagane zmiany w spółce Energetyka Cieszyńska.

Rozpoczynamy w trybie natychmiastowym badanie due dilligence spółki Energetyka Cieszyńska, w celu poznania rzeczywistej kondycji finansowej spółki i podjęcia konkretnych działań w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła w Cieszynie – mówi Marcin Staniszewski prezes zarządu TAURON Ciepło.

Kluczowym zadaniem dla nowego zarządu spółki jest zabezpieczenie dostaw węgla do Energetyki Cieszyńskiej. Jest  to jednak uwarunkowane wdrożeniem działań przywracających płynność finansową spółki – dodaje Marcin Staniszewski.

TAURON Ciepło nie posiadał dotychczas możliwości podejmowania decyzji ani skutecznych działań wobec spółki. Dotychczas około 55 proc. udziałów w spółce należy do TAURON Ciepło, a 45 proc. do miasta Cieszyn – jednak udziały miasta mają charakter uprzywilejowany i dają miastu 58 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z treścią podpisanego w poniedziałek porozumienia miasto Cieszyn zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań, których efektem będzie przekazanie kontroli nad Spółką do TAURON Ciepło

Wojciech Frank jest absolwentem Wydziału  Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości, certyfikat kompetencji w transporcie drogowym rzeczy i osób, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierowniczych w budownictwie.  

Frank posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu firmami prywatnymi oraz spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz radach nadzorczych tych spółek m.in. w branży górniczej, transportowej, ciepłowniczej. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. Gospodarki Mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Od września 2020 był wiceprezesem TAURON Ciepło.

Jerzy Kuciński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada ponad 34 letnie doświadczenie pracy w spółkach związanych z ciepłownictwem. Staż rozpoczął w Południowym Okręgu Energetycznym w Katowicach, następnie pracował w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w  Jastrzębiu-Zdroju pełniąc tam funkcję Głównego Energetyka – Kierownika Działu Kontroli Eksploatacji. Po zakupie przez PGNiG Termika S.A. połączonych spółek: Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. oraz PEC S.A. w powstałej z połączenia spółki PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. od 2017 do maja 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Utrzymania Ruchu. Od czerwca 2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Ciepło.

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców.

TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *