TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW CARITASU DZIĘKI DOTACJI Z NFOŚIGW

Pond 11 mln zł dotacji z NFOŚiGW uzyskał projekt diecezjalnego Caritas z siedzibą w Koszalinie pn. Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Planowany termin zakończenia realizacji wyznaczono na koniec czerwca 2023 r. Ekologiczne efekty inicjatywy spodziewane są w lipcu 2024 r.

Obok dwóch głównych celów projektowych- zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – założono także: wzrost użycia odnawialnych źródeł energii poprzez wprowadzenie w sześciu obiektach beneficjenta instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła (w jednym budynku ogrzewanym do tej pory kotłem węglowym), a także generalną poprawę komfortu termicznego i podwyższenie poziomu energooszczędności budynków.

Zadanie polegać będzie na kompleksowej modernizacji energetycznej grupy budynków. Poddane jej zostaną obiekty: Siedziba Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie, Ośrodek charytatywny St. Liborius w Ostrowcu, Dom rekolekcyjny w Kołobrzegu Podczele, Dom Pielgrzyma w Skrzatuszu, Budynek Stołówki i Budynek Pawilonu w Dobrzycach.

W wolnostojących budynkach przewidziano m.in. docieplenie podłóg, części ścian i dachów, wymianę stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej i modernizację instalacji c.o. i c.w.u. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 12,4 mln zł. W ramach efektu ekologicznego, już po realizacji remontu 9 730 m2 powierzchni, beneficjent uzyska 9 202,95 m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze powietrza.

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w budynkach publicznych) sięgnie 9 879,03 GJ/rok. Pojawi się także dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych olejem i gazem – 0,196 MW, wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych – 0,1438 MWe, i wytwarzania energii cieplnej z zainstalowanych pomp ciepła- 0,076 MWt. Źródła odnawialne przyniosą 229,34 MWh/rok wytworzonej energii elektrycznej i 482,71 GJ/rok wytwarzanej energii cieplnej. Równolegle nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, która osiągnie pułap- 538,07 ton/rok.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *