TERMOMODERNIZACJA W PIEKOSZOWIE

Wszystko dzięki milionowemu dofinansowaniu unijnemu, jakie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej pozyskały władze gminy Piekoszów. Powoli końca dobiega kolejny etap prac związanych z kompleksową termomodernizacją Centrum Kultury w Piekoszowie oraz szkół w Jaworzni i Micigoździe. Wszystkie prace opiewają na kwotę blisko 2,4 miliona złotych, z czego 85 procent pokryją środki zewnętrzne.

Powoli końca dobiegają prace związane z termomodernizacją kolejnych trzech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piekoszów. A to w ramach trzeciego etapu dużego projektu, na który władze gminy Piekoszów pozyskały gigantyczne dofinansowanie na projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1,,Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Osi 6.,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. – Jest to duży, ponad ośmiomilionowy projekt. 85 procentowe dofinansowanie pozyskane na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych daje nam ogromne możliwości w zakresie termomodernizacji placówek publicznych. Bez tych środków trudno byłoby nam przeprowadzić z własnego budżetu tak duże i kompleksowe prace – zaznacza wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

Bardzo duże zadanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej podzielono na etapy. W pierwszym z nich termomodernizację przeszedł Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, budynek Urzędu Gminy w Piekoszowie oraz szkoła w Łosieniu. Wszystkie te inwestycje kosztowały ponad 2 miliony 233 tysiące złotych, z czego aż 85 procent pokryło unijne dofinansowanie. Tym samym na inwestycję pozyskano 1 milion 640 tysięcy złotych. W drugim etapie całkowicie swoje oblicze za sprawą termomodernizacji zmienił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, a także szkoły w Brynicy i Rykoszynie. Koszt wszystkich trzech inwestycji wyniósł w sumie 4 miliony 175 tysięcy złotych, z czego 85 kosztów pokryło unijne dofinansowanie.

W trzecim etapie projektu kompleksową termomodernizację przechodzą właśnie szkoły w Jaworzni i w Micigoździe, a także budynek Centrum Kultury w Piekoszowie, gdzie swoją siedzibę ma również Ochotnicza Straż Pożarna z Piekoszowa oraz Klub Seniora. Prace powoli zaczynają dobiegać końca, a efekty można już podziwiać gołym okiem. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą generalnym inwestycji trzeciego etapu jest Zakład Usług Remontowo Budowlanych,,RODBUD” Robert Dykiel z Kielc. I tak, termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni opiewa na kwotę 1 miliona 90 tysięcy złotych. Termomodernizacja budynku Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe to koszt rzędu 559 tysięcy 650 złotych, a termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Piekoszowie przy ulicy Częstochowskiej to koszt 676 tysięcy 500 złotych. 85 procent tych kwot pokryje unijne dofinansowanie.

„Zgodnie z zawartymi umowami zarówno szkoła w Jaworzni, jak i w Micigoździe ma przejść termomodernizację do 31 października 2021 roku, przy czym roboty budowlane wewnątrz budynków powinny być wykonane jeszcze w sierpniu 2021 roku. Prace trwają tu pełną parą. Natomiast prace związane z termomodernizacją Centrum Kultury w Piekoszowie miały zakończyć się 30 września bieżącego roku” – mówi wójt Zbigniew Piątek, który poinformował, że w ramach poszczególnych zadań wszystkie budynki zyskają nową instalację centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła i instalację fotowoltaiczną. We wszystkich trzech obiektach zabłyśnie energooszczędne oświetlenie typu LED. – „Dzięki termomodernizacji wszystkie te obiekty będą energooszczędne i ekologiczne, co w przyszłości pozwoli nam na oszczędności w ich utrzymaniu” – zaznacza wójt.

Źródło: echodnia.eu
Fot. UM Piekoszów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *