TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH W CZTERECH WOJEWÓDZTWACH

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze finansowo termomodernizację ponad 38 tys. m2 budynków dwóch zgromadzeń zakonnych: Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej i Klasztoru św. Franciszka z Asyżu Zakonu braci mniejszych konwentualnych (Franciszkanów). Dzięki ociepleniu i wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne poprawi się komfort ich użytkowania oraz zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko.

Zasadniczym celem obu przedsięwzięć jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji C02.
Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Towarzystwa Jezusowego, Prowincji Polski Południowej” uzyska 9,5 mln zł dotacji i 1,1 mln zł pożyczki, co pozwoli do końca czerwca 2023 r. na remont siedmiu obiektów należących do zakonu. W ramach przedsięwzięcia ocieplony zostanie: Dom Rekolekcyjny w Czechowicach-Dziedzicach, Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów i Dzienny Dom Seniora w Mysłowicach, Dom Rekolekcyjny w Starej Wsi, Kompleks Klasztorny wraz z kościołem oraz Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie i Dom Zakonny w Nowym Sączu. Obiekty zlokalizowane są na terenie trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W efekcie remontu zwiększy się m.in. wykorzystanie źródeł opalanych olejem i gazem (dodatkowa zdolność wytwarzania przez nie energii sięgnie 0,32 MW).

Przedsięwzięcie OO Franciszkanów pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Kościoła św. Franciszka z Asyżu oraz plebanii we Lwówku Śląskim” zostanie wsparte dotacją w wys. ok. 2,3 mln zł i 250 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki. Dzięki stabilnym ramom finansowania do końca września 2022 r. przeprowadzone będą prace docieplające ściany zewnętrzne i stropy wewnętrzne. Przewidziano także wymianę okien i drzwi, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej i systemu grzewczego (z zastosowaniem pomp ciepła), wykonanie ogrzewania podłogowego i montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej jedną z pomp ciepła.

Rezultatami obu projektów będą m.in.: wzrost rocznych oszczędności na kosztach energii, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynków, a także zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 849,33 ton/rok. Redukcja zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych liczona wspólnie sięgnie 11 034,41 GJ/rok.

Na dofinansowanie inicjatyw pozwolił program priorytetowy NFOŚiGW „Budownictwo energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *