TERMOWIZJA – JAK USZCZELNIĆ DOMOWY BUDŻET, JUŻ PO RAZ PIĄTY W GDYNI

Miasto Gdynia już po raz piąty zaprasza swoich mieszkańców do przeprowadzenia nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych. Partnerami akcji „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” są PGE Energia Ciepła – producent ciepła i energii elektrycznej w Gdyni i OPEC Sp. z o.o. – dostawca ciepła do domów i mieszkań.

W ramach tegorocznej edycji projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja V” właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą zgłaszać swoje budynki do udziału w akcji.

Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Dodatkowo można zbadać także jakość powietrza w budynku: stężenie CO2, temperaturę, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.

Spodziewanym efektem badań będzie uzyskanie informacji, które pozwolą na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Zachęcam mieszkańców Gdyni do udziału w kolejnej edycji programu, tym bardziej, że jest całkowicie bezpłatny. Mieszkańcy po badaniu otrzymują zdjęcia i jasne wskazówki, gdzie znajdują się miejsca wymagające interwencji. Czasami już niewielkie inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynku wpływają bezpośrednio na obniżenie kosztów ogrzewania. W tym naborze zapraszamy zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach poprzednich edycji akcji przeprowadzono badania termowizyjne w 590 budynkach. Tegoroczna edycja zakłada przebadanie 130 budynków: 80 – wielorodzinnych i 50 – jednorodzinnych.

Program „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” jest realizowany przez miasto w partnerstwie z PGE Energia Ciepła S.A. i OPEC Sp. z o.o. Badania przeprowadzane będą zimą, od listopada 2021 do końca lutego 2022 roku.

Chętnie angażujemy się w projekty, które popularyzują zasady zrównoważonego rozwoju i sprzyjają likwidacji niskiej emisji. Wspieramy likwidację lokalnych, nieekologicznych źródeł ciepła, jak również działania, takie jak termowizja – na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w budynkach. Przynoszą one wymierne korzyści tak w kontekście oszczędności energii, jak i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. To jeden z najlepszych sposobów na sprostanie wyzwaniom, w obliczu których stoimy, a które wynikają z coraz bardziej ograniczonych zasobów energetycznych – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Na pokazaniu miejsc największych strat ciepła i wskazaniu możliwości zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania skorzystają mieszkańcy, a przeprowadzona po badaniach ankieta będzie miała na celu sprawdzenie, czy i jakie działania zostały przez nich podjęte. Czasem okazuje się, że proste uszczelnienie okien czy drzwi może w znaczący sposób poprawić efektywność ogrzewania, jak i podnieść komfort życia samych mieszkańców.

Korzystając z własnych doświadczeń, rekomendujemy przeprowadzenie badań termowizyjnych do identyfikacji miejsc, w których występują ponadnormatywne straty energii, a w konsekwencji do wykonywania na tej podstawie dedykowanych prac termomodernizacyjnych. Takie podejście sprzyja efektywnemu wykorzystywaniu środków finansowych oraz ograniczaniu kosztów eksploatacji. Jest to też sprawdzona metoda służąca weryfikacji jakości wykonywanych prac termomodernizacyjnych oraz działanie prewencyjne – powiedział Piotr Surma, dyrektor rozwoju OPEC Sp. z o.o.

Ruszył już nabór zgłoszeń od właścicieli budynków, którzy są zainteresowani termowizją. Zgłoszenia budynków mieszkalnych przyjmowane są wyłącznie on-line, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.gdynia.pl w zakładce Gdynia Energetyczna, gdzie znajduję się także regulamin programu. Nabór trwa od 17 do 30 września.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Kontakt pod adresem e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *