TICA Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE WYTYCZNE BRYTYJSKIEGO RZĄDU DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Termicznej (TICA) z zadowoleniem przyjęło rządową inicjatywę o wartości 32 milionów funtów, mającą na celu poprawę efektywności istniejących sieci ciepłowniczych.

Uruchomiony w lutym Program Efektywności Sieci Cieplnej (HNES) zapewni dotacje dla wnioskodawców z sektora publicznego, prywatnego i trzeciego w Anglii i Walii.

Dwuletni program dotyczy również izolacji termicznej zarówno rurociągów w pomieszczeniach zakładu, jak i drugorzędnych rurociągów dystrybucyjnych, w tym bocznic i pionów.

TICA, jedyne brytyjskie stowarzyszenie reprezentujące wykonawców izolacji termicznej, z zadowoleniem przyjęło włączenie izolacji wtórnej sieci ciepłowniczej jako środka kwalifikującego się do programu w ramach wytycznych rządowych – wskazując, że słabo zaizolowane rury są często istotnym czynnikiem przyczyniającym się do strat energii.

Chris Ridge, kierownik ds. polityki technicznej TICA powiedział: „Izolacja termiczna rurociągów jest często pomysłem na później, co skutkuje niewykorzystaniem możliwości zmniejszenia strat energii.

“Dlatego fantastyczne jest to, że izolacja termiczna rur wtórnej sieci cieplnej została uwzględniona jako środek kwalifikujący się w nowych wytycznych. Istnieje prawdziwy problem konsumencki dotyczący przegrzewających się korytarzy z powodu słabo zaizolowanych rur grzewczych.

“Sieci cieplne stanowią główny filar polityki bezpieczeństwa energetycznego rządu brytyjskiego i idąc dalej, możemy spodziewać się prawdziwego skupienia na zapewnieniu jakości i maksymalizacji wydajności dla przyszłych programów sieci ciepłowniczych”.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem technologią oszacowano, że od marca 2018 r. w Anglii i Walii było ponad 14 000 działających komunalnych lub okręgowych sieci ciepłowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *