TORUŃSKI MAGISTRAT WALCZY ZE SMOGIEM

Toruński samorząd wspiera działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście, między innymi poprzez dofinansowania do wymiany kotłów węglowych na nieskoemisyjne lub bezemisyjne.

W zeszłym roku w Toruniu zlikwidowano 243 piece kaflowe opalane węglem kamiennym oraz 185 kotów centralnego ogrzewania. Dotacja została udzielona 281 beneficjentom z budżetu miasta w wysokości 2,1 mln zł. Obecnie na ten cel zarezerwowano 2,5 mln zł.

„Straż Miejska w Toruniu przeprowadza kontrolę palenisk w lokalach mieszkalnych, szczególnie sprawdzając, czym jest palone i czy nie są spalane odpady. W trakcie kontroli strażnicy informują również mieszkańców o konieczności wymiany starych pieców oraz możliwości pozyskania środków na ich wymianę. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości nakładają sankcje. W 2020 roku strażnicy miejscy pomimo ograniczeń spowodowanych stanem epidemii oraz zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym, z jakim wiążą się obecnie takie czynności, przeprowadzili 744 kontrole, w wyniku których nałożyli 125 mandatów karnych oraz sporządzili cztery wnioski do sądu o ukaranie, pobrano również pięć próbek popiołów do analizy pod kątem spalania odpadów” – informuje Gazeta Wyborcza.

W mieście działa także miejski system monitoringu jakości powietrza składający się z dziesięciu stacji pomiarowych. Mieszkańcy dzięki aplikacji EKOToruń mogą na bieżąco sprawdzać stan jakości powietrza.

Co więcej od 1 stycznia 2024 roku w Toruniu będzie obowiązywał całkowity zakaz użytkowania kotłów węglowych o niskiej sprawności. „Jest to rezultat zapisów tzw. uchwały antysmogowej, czyli obowiązującej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” – informują urzędnicy.

Źródło: CIRE, Gazeta Wyborcza
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *