TRWA MONTAŻ KOMINA DLA NOWEGO KOTŁA GAZOWEGO ECO W OPOLU

Montaż komina to kolejny etap budowy nowego źródła ciepła – kotła gazowego o mocy 18 MW w elektrociepłowni ECO, Opolu przy ul. Harcerskiej.

Projektowany komin jest emitorem samonośnym z rurą zewnętrzną DN1300. Wyrzuty spalin przewidziano ponad dach budynku na wysokość 30 m względem poziomu terenu, przy czym wysokość czynna komina wynosi około 16,0 m. Wynika to ze sposobu posadowienia komina na istniejącej posadzce, usytuowanej na poziomie 3,55 m oraz miejsca lokalizacji wlotu poziomych kanałów spalin.

Do najważniejszych elementów instalacji należą: tłumik spalin, kanały spalin oraz komin. Trzon komina składa się z trzech segmentów łączonych z między sobą na połączenia kołnierzowe i śruby. Kanały spalin oraz komin, zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami producenta kotła. Instalacja odprowadzania spalin będzie wyposażona w kontrolne króćce pomiarowe do pomiaru emisji zanieczyszczeń.

Koszt całej inwestycji w nowe źródło ciepła dla Opola wyniesie 8,5 mln zł. Nowy kocioł gazowy rozpocznie pracę na początku 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *