TURBINY GAZOWE SĄ JUŻ NA PLACU BUDOWY NOWEJ EC CZECHNICA

W Siechnicach pod Wrocławiem trwa realizacja budowy nowej elektrociepłowni – priorytetowej inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Na plac budowy dotarły już kotły szczytowo-rezerwowe, turbiny gazowe i generatory. Instalacja urządzeń technologicznych prowadzona jest równolegle z budową konstrukcji budynków i sieci.

Nowa EC Czechnica stanowić będzie ważne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców południowej części Wrocławia oraz Gminy Siechnice. Jej uruchomienie umożliwi zastąpienie w 2024 r. elektrociepłowni węglowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Inwestycja wpisuje się w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa realizowaną przez Grupę PGE.

– „Nowa elektrociepłownia jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego dla Wrocławia i okolicznych gmin. Zwiększymy zdolności produkcyjne, wyprodukujemy więcej ciepła i energii elektrycznej dla większej liczby odbiorców. Dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego paliwa gazowego przewidujemy całkowitą redukcję emisji tlenków siarki i pyłów oraz znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu” – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.

15 października minął rok od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni w Siechnicach. W tym czasie 12-hektarowy teren usytuowany między linią kolejową, ulicą Kościuszki i Stawową przeszedł diametralną zmianę. Na miejscu stanęły stalowe konstrukcje budynków. Na pierwszych z nich trwa już montaż pokrycia dachu i obudów zewnętrznych.

Teren budowy został przygotowany do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego. Jako pierwsze dotarły 4 kotły szczytowo-rezerwowe, które są już posadowione w budynku kotłowni. 2 turbiny gazowe Siemens SGT 800, wyprodukowane w Szwecji, przepłynęły Bałtyk, zostały przetransportowane z Gdańska do Siechnic


i wprowadzone na swoje fundamenty. Teraz odpowiednio zabezpieczone czekają na kolejne operacje montażu technologicznego. Dalszy montaż turbin będzie realizowany po wykonaniu ścian budynku głównego. W listopadzie planowane są kolejne dostawy wyposażenia technicznego – kotłów odzysknicowych i turbiny parowej.

– „Projekt jest wielką operacją logistyczną, która jednocześnie angażuje pracowników KOGENERACJI, wykonawców i podwykonawców inwestycji. Istniejąca EC Czechnica pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców w Siechnicach i we Wrocławiu. Planujemy tak skoordynować prace, aby zagwarantować dostawy ciepła teraz i w trakcie uruchamiania nowej elektrociepłowni” – podkreśla prezes Jedut.

Gaz ziemny będzie źródłem energii dla urządzeń wytwarzających prąd i ciepło w nowej EC Czechnica, co wymagało połączenia instalacji elektrociepłowni z siecią przesyłową GAZ-SYSTEM. Gazociąg przyłączeniowy wysokiego ciśnienia o długości 11 km został już wybudowany. Jego trasa przebiega przez gminy Oława, Domaniów i Siechnice. Spółka GAZ-SYSTEM w listopadzie rozpocznie napełnianie gazem tej infrastruktury. Prowadzone są konieczne inwestycje do wyprowadzenia mocy elektrycznej z nowej elektrociepłowni do systemu elektroenergetycznego.

Trwa montaż estakad technologicznych, budowa ciepłociągów oraz komór na wyprowadzeniu ciepła do Wrocławia i Siechnic. W ostatnich dniach września przeprowadzone zostały prace związane z wpięciem do sieci ciepłowniczej przyłącza nowej elektrociepłowni. Ciepłociąg będzie budowany pod ulicą Stawową, co spowoduje czasowe utrudnienia drogowe do końca grudnia br.

Harmonogram całej inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia


i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz pożyczek preferencyjnych z programów NFOŚiGW („Energia Plus” i „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach MF EOG 2014-2021”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *