UCHWAŁA WS. POLITYKI SUROWCOWEJ PAŃSTWA PRZYJĘTA PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2022 r. uchwałę ws. przyjęcia „Polityki Surowcowej Państwa” (PSP), przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Jak zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, głównym celem „Polityki Surowcowej Państwa” będzie zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju.

Przyjęta dziś przez Radę Ministrów uchwała ws. Polityki Surowcowej Państwa to ważny dokument strategiczny, wskazujący najważniejsze surowce, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania krajowej gospodarki. Określa on nie tylko zapotrzebowanie na nie, ale także wyznacza działania niezbędne do zabezpieczenia dostępu do nich – wyjaśnia wiceminister Piotr Dziadzio, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Chodzi o dostęp do niezbędnych surowców (krajowych oraz importowanych) zarówno obecnie, jak i w perspektywie uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń. Dostęp do surowców powinien zabezpieczyć wieloletnie potrzeby gospodarcze kraju, wynikające z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego oraz zapewnić wysoki komfort życia obywateli.

Główny cel „Polityki Surowcowej Państwa” zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe,  do których należą:

 • zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin;
 • poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin;
 • zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej;
 • ochrona złóż kopalin;
 • współpraca międzynarodowa dotycząca zabezpieczenia dostępu do surowców;
 • pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Głównego Geologa Kraju, pełniącego funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa;
 • upowszechnianie wiedzy.

Realizacja założeń „Polityki Surowcowej Państwa” powinna przynieść następujące rezultaty:

 • obniżenie ryzyka inwestycyjnego w działalności geologiczno-górniczej;
 • rozwój szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej;
 • wzrost bezpieczeństwa surowcowego, w tym energetycznego oraz korzyści gospodarcze i społeczne z tego płynące;
 • minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalizacja odzysku surowców ze źródeł wtórnych;
 • zapewnienie dostępu do udokumentowanych złóż kopalin poprzez ich właściwą ochronę przed zabudową;
 • zintegrowanie działań wszystkich podmiotów realizujących działania w obszarze zabezpieczenia dostępu do surowców.

„Polityka Surowcowa Państwa” określa najważniejsze surowce dla krajowej gospodarki, uwzględniając jej indywidualną specyfikę. Przy dodatkowym uwzględnieniu surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, wskazuje, które surowce są niezbędne dla realizacji wyznaczonych krajowych i europejskich celów gospodarczych.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *