UKŁADY KOGENERACYJNE GK ECO OFICJALNIE OTWARTE

Grupa Kapitałowa ECO uruchomiła kolejne układy wysokosprawnej kogeneracji. Inwestycje, które zostały zrealizowane w Nowej Soli i Żarach są przystankiem na drodze GK ECO do dekarbonizacji. 
– W transformacji energetycznej naszej Grupy Kapitałowej postawiliśmy na zwiększenie udziału gazu w miksie paliwowym, ale pod warunkiem maksymalnego wykorzystania procesu jego spalania – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ECO ds. operacyjnych – stąd dynamiczny rozwój źródeł kogeneracyjnych. Budujemy je wszędzie tam, gdzie to możliwe i opłacalne.
 

Nadrzędnym celem budowy układów kogeneracyjnych jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa w zakresie wytwarzania energii, co wprost przekłada się na redukcję zużycia węgla. Tylko w 2023 roku na obszarze działania GK ECO jego zużycie w miksie paliwowym spadło o ponad 10%. W GK ECO w gazowych układach kogeneracyjnych produkowanych jest 62,6 MWe i 156,7 MWt. 

– Układy w Żarach i Nowej Soli są bliźniacze – mówi Krzysztof Diduch Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – każdy z nich został zbudowany przez tego samego wykonawcę w oparciu o silnik kogeneracyjny marki Catepillar, czyli producenta, którego silniki mamy już Kutnie. Moc każdego z silników to2,027 MWe i 1,978 MWt. 


Budowa układów kogeneracyjnych to znacząca pozycja w budżecie inwestycyjnym GK ECO. 
– Pozyskujemy na ten cel środki unijne – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ECO ds. ekonomicznych – na układy w Nowej Soli i Żarach pozyskaliśmy dotację w wysokości 45% wydatków kwalifikowanych, a każda z inwestycji kosztowała około 10 mln zł. 


ECO złożyło też wnioski o dopuszczenie układów kogeneracyjnych w Żarach i Nowej Soli do systemu premii gwarantowanej w ramach systemu wsparcia operacyjnego dla skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji gazowej.  

Fundamentem inwestycji w ekologiczne źródła ciepła systemowego i energii elektrycznej jest ich udział w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. 


– Budowa nowego źródła energii w Nowej Soli pozwoliła na roczne ograniczenie zużycia węgla o 1600 ton, a emisji CO2 o 13,3 tys. ton, – mówi Halina Matuszczak dyrektor Oddziału Lubuskiego ECO – analogicznie w Żarach jest to roczny spadek zużycia węgla o 1530 ton i emisji CO2 o 12,7 tys. ton. 
Ograniczenie zużycia węgla, czyli oszczędność energii pierwotnej wpływa wprost na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie komfortu życia mieszkańców w ogrzewanych przez GK ECO miastach. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *