UNIJNE ŚRODKI NA MODERNIZACJĘ CIEPŁOWNI W AUGUSTOWIE

Dofinansowanie na projekt modernizacji ciepłowni w Augustowie zostało przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki będą pochodziły z unijnego POIiŚ 2014-2020.

Modernizacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GIGA” w Augustowie ma sprawić, że powstanie nowy budynek kotłowni na biomasę z zainstalowanym kotłem wodnym opalanym zrębkami drzewnymi – o mocy cieplnej 8 MW wraz z ekonomizerem suchym oraz kondensacyjnym, układem magazynowania i podawania paliwa, odpopielaniem, odprowadzaniem spalin, a także pełną instalacją technologiczno-hydrauliczną. Co więcej wybudowany zostanie magazyn biomasy.

Inwestycja zakończyć ma się w styczniu 2023 roku, wtedy też ciepłownia zostanie oddana do użytku.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 20,5 mln zł. Około jednej trzeciej tej sumy ma pochodzić z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Produkcja ciepła zgodnie z założeniami inwestora ma wynieść 186 TJ rocznie. O 23 tys. ton zredukowany zostanie również równoważnik CO2/rok.

Źródło: CIRE
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *