UNIJNE WSPARCIE DLA INWESTYCJI OZE W JEDLICZU

Przedsięwzięcie pn. „Produkcja ciepła z biomasy – instalacja energetyczna wchodząca w skład kompleksu instalacji bioetanolu II generacji (BIIG) w ORLEN Południe S.A. w Jedliczu” zostało dofinansowane kwotą 45,8 mln zł z Funduszu Spójności. Koszt całkowity to ponad 159,4 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 r.

Przedmiotem projektu w Jedliczu będzie budowa kotła na biomasę o znamionowej mocy 48 MW. Jednostka wytwarzająca ciepło z OZE ma zostać podłączona do sieci przesyłających parę wodną technologiczną oraz grzewczą do instalacji produkujących biokomponenty. Celem zadania jest przede wszystkim zabezpieczenie ciepła, pozyskiwanego z biomasy, w ilości minimum 190 000 MWh/rok na potrzeby Kompleksu instalacji bioetanolu II generacji. Dodatkowo po zrealizowaniu projektu stosowany obecnie wsad energetyczny, oparty głównie na miale węglowym i oleju opałowym, będzie zastąpiony odnawialnymi źródłami energii – ligniną i biogazem, które powstają w wyniku procesu produkcyjnego bioetanolu II generacji (szacowana ilość samej wykorzystywanej energetycznie ligniny sięgnie 90 tys. ton rocznie).

W wyniku realizacji przedsięwzięcia produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE sięgnie 190 000 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 30 569 tony równoważnika CO2.

Wsparcie finansowe dla projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *