URE OGŁASZA AUKCJĘ NA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ

Między 20 a 22 września br. odbędzie się druga w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 36 TWh, a jej wartość to blisko 6,4 mld zł. Wielkości te uwzględniają obowiązującą od 3 lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym oraz wartość premii kogeneracyjnej wynikającą z tej energii.

Aukcja ACHP/2/2021 potrwa 3 dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 20 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 22 września o godzinie 16:15. Aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE. Na stronie internetowej Urząd zamieścił również formularze ofert. URE przygotował również poradnik dla przedsiębiorców – jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji CHP.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. W wyniku rozstrzygnięcia pierwszej tegorocznej aukcji siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie w łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania 2 miliardów złotych). Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 proc. budżetu aukcji.

Źródło: URE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *