URE PRACUJE NAD DOPASOWANIEM MODELU REGULACYJNEGO DLA CIEPŁOWNICTWA DO SYTUACJI RYNKOWEJ

Urząd Regulacji Energetyki pracuje nad zmianą modelu regulacyjnego dla ciepłownictwa. Chodzi o dostosowanie modelu regulacyjnego do sytuacji na rynku oraz wzięcie pod uwagę konieczności realizowania przez sektor inwestycji.

“Od długiego czasu z rynku płyną sygnały, że nie ma wystarczających pieniędzy, przede wszystkim na podjęcie nowych inwestycji. Moje rozeznanie prowadzi do wniosku, że rzeczywiście model taryfowy stosowany od wielu lat jest dobry na czasy modernizacji i odtwarzania majątku, ale nie dynamicznych zmian” – powiedział podczas kongresu Powerpol prezes URE, Rafał Gawin i dodał, że „Dotychczasowy model bazuje na wskaźnikach inflacyjnych, a np. część kosztów operacyjnych rosła w ostatnich latach szybciej niż inflacja. Z drugiej strony, potrzebne są duże inwestycje w związku z transformacją sektora ciepłowniczego, a inwestycje wymagają środków”.

Według Gawina w najbliższym czasie mogą pojawić się konkretne propozycje, które zostaną wypracowane przez powołany w URE zespół ds. ciepłownictwa: „Mamy świadomość, że pieniądze na inwestycje są potrzebne. Pracujemy, by nasz model regulacyjny odpowiednio dopasować do nowej sytuacji. Wychodzimy z założenia, że model powinien być dostosowany do inwestycji, więc punktem startu w modelu powinno być zamierzenie inwestycyjne. Jeśli pojawi się ono po stronie przedsiębiorstwa, szukamy rozwiązań, które dadzą środki na inwestycje”.

“Zmierzamy do tego, by rozdzielić dwa strumienie: strumień kosztów uzasadnionych i strumień zwrotu z kapitału, by nie regulować ich stricte przychodowo, by zapewnić przedsiębiorstwom, które chcą inwestować zwrot z kapitału. W obszarze kosztów uzasadnionych zastanawiamy się jak spojrzeć na indeksowanie kosztów inaczej niż wskaźnikiem inflacji” – mówił prezes URE.

“Zmiana może dotyczyć przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem ciepła. Dla przedsiębiorstw sieciowych też szukamy dobrego rozwiązania” – dodał Gawin.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *