VATTENFALL ZAINSTALUJE NAJWIĘKSZY W EUROPIE KOCIOŁ ELEKTRYCZNY

Vattenfall będzie wykorzystywał energię elektryczną z farm wiatrowych i parków słonecznych do magazynowania ciepła w systemie kotła elektrycznego o mocy 150 MW w Amsterdamie. Szwedzka firma twierdzi, że będzie to największy tego typu obiekt w Europie i że planuje oddać go do użytku w 2024 roku.

Holandia udzieliła pozwolenia i dotacji w ramach programu SDE++ firmie Vattenfall na budowę systemu power-to-heat o mocy 150 MW w elektrociepłowni Diemen w Amsterdamie. Firma z siedzibą w Solna koło Sztokholmu ogłosiła przetarg na budowę tego obiektu i poinformowała, że ostateczna decyzja inwestycyjna jest planowana na połowę 2022 roku.

Kocioł elektryczny jest uważany za największy w Europie i może być oddany do użytku w 2024 roku, według szwedzkiej firmy.

„Vattenfall chce dostarczać 100% zrównoważonego ciepła w regionie Amsterdamu do 2040 roku. Dlatego oprócz e-boilerów Vattenfall pracuje również nad szeregiem innych zrównoważonych źródeł ciepła, takich jak biomasa, geotermia, ogrzewanie centrów danych i aqua thermal heat” – mówi Ulrika Jardfelt, dyrektor Business Area Heat w Vattenfall.

Dwa zbiorniki

Holenderski program SDE++ zapewnia dotacje na energię odnawialną i inne technologie, które obniżają emisję dwutlenku węgla. Instalacja w Amsterdamie miałaby ogrzewać wodę i dostarczać ją do gospodarstw domowych i firm lub magazynować w buforze ciepła.

System ma się składać z dwóch zbiorników, takich samych jak w obiekcie, który Wien Energie zakłada w Wiedniu. Kocioł elektryczny zastąpi w ciepłownictwie instalacje gazowe, gdy w systemie będzie nadmiar energii słonecznej i wiatrowej

„Kocioł elektryczny włącza się tylko wtedy, gdy miks energetyczny jest zrównoważony, z dużym udziałem energii słonecznej i wiatrowej. Gdy nie ma wystarczającej ilości zielonej energii, elektrownie gazowe w Diemen są nadal potrzebne do produkcji energii elektrycznej – elektrownie, które również dostarczają ciepło bardzo wydajnie. Spodziewamy się, że te elektrownie gazowe pozostaną niezbędne w nadchodzących dekadach dla bezpieczeństwa dostaw w Holandii; najpierw na gaz ziemny, a później na wodór ze źródeł odnawialnych” – mówi Alexander van Ofwegen, dyrektor Heat Vattenfall Netherlands.

Maksymalna moc osiągnie 200 MW

Kocioł elektroniczny w Amsterdamie będzie pracował przez około 2000 godzin rocznie z maksymalną mocą 200 MW, powiedział Vattenfall. Twierdzi, że sprawność wyniesie 99,9% i że wymiennik ciepła będzie również wykorzystywany do konwersji ciepła ze ścieków z budynków i przechowywania go w systemie. Zgodnie z projektem, elektrownia będzie miała 30 metrów długości, 20 metrów szerokości i 15 metrów wysokości.

Vattenfall początkowo spodziewa się, że będzie w stanie dostarczać około 15% ciepła w regionie Amsterdamu za pomocą odnawialnej energii elektrycznej. Powiedział, że zamierza podnieść liczbę godzin, w których e-boiler może działać, biorąc pod uwagę wzrost liczby farm wiatrowych i słonecznych w Holandii.

W 2019 r. firma podłączyła do sieci ciepłowniczej e-kotłownię o mocy 120 MW w swojej elektrowni Reuter West w Berlinie.

Źródło: Green Balkan Energy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *