VEOLIA ENERGIA WARSZAWA PODSUMOWUJE ROK 2021

Dążenie do ograniczania strat ciepła, stałe inwestycje w sieć ciepłowniczą, zmniejszanie liczby awarii, wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie, czy utrzymanie cen ciepła na akceptowalnym dla odbiorców poziomie, to kluczowe obszary, na których skupia swoją działalność Veolia Energia Warszawa. Spółka, która odpowiada za ok. 80% zapotrzebowania na ciepło i dostarcza je do ok.1,42 mln mieszkańców stolicy, podsumowuje kolejny intensywny rok działalności.

Spółka stale inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej – w 2021 roku podpisała umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na moc cieplną na poziomie 131 MW. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, redukcja zapotrzebowania na energię cieplną wyniosła 123 400 GJ, nastąpiło również zmniejszenie emisji CO2 o 14,5 tys. ton w skali roku.

Jednym z większych sukcesów Veolii Energii Warszawa w roku 2021, było rekordowe ograniczenie strat ciepła na przesyle, które wyniosło 10,09%. Był to najlepszy wynik w historii warszawskiej sieci ciepłowniczej, a także jeden z najlepszych w Polsce w zestawieniu z innymi dużymi systemami. Dla porównania, w 2013 roku straty w warszawskim systemie ciepłowniczym wyniosły 11,96%, a przez ostatnie osiem lat nastąpiła rozbudowa sieci o 142 km. Warszawska sieć ciepłownicza, którą zarządza Veolia Energia Warszawa, aktualnie wynosi 1870 km i jest największą w Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie.

Ograniczenie strat ciepła na przesyle, czyli ilości ciepła, która „ucieka” do otoczenia, to jedno z istotniejszych wyzwań dla dystrybutorów ciepła systemowego. Dlatego cieszy nas tak dobry wynik, który jest efektem wdrażanych przez nas rozwiązań i stałej modernizacji sieci. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, Veolia Energia Warszawa zainwestowała w rozwój i modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej łącznie ponad 1,3 mld zł  – powiedział Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

W rezultacie podjętych działań spodziewane jest zmniejszenie strat ciepła równoważne rocznemu ogrzaniu ponad 10 000 mieszkań o powierzchni 50 m2, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych substancji w Warszawie. Dzięki realizacji kolejnego etapu projektu pt. „Węzły indywidualne dla Warszawy”, dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz komfortu mieszkańców w stolicy, do końca 2021 r. zlikwidowano w czasie trwania projektu niemal 130 węzłów grupowych i wybudowano w ich miejsce prawie 900 węzłów indywidualnych.

Veolia Energia Warszawa sukcesywnie ogranicza również awarie ciepłownicze, poprzez działania prewencyjne lub naprawcze. Dzięki temu wiele zakłóceń było usuwanych jeszcze zanim zostały one zauważone przez odbiorcę ciepła. Prowadzone inwestycje i prace serwisowe, głównie w okresie wiosenno-letnim, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii na poszczególnych odcinkach sieci.

Liczba awarii sieci w latach 2013–2021 spadła z 500 do 300 rocznie, czyli aż o 40 proc. Niemniej imponujące wyniki Veolia Energia Warszawa osiągnęła w zakresie zużycia wody wymienianej w rurociągach. Krotność wymiany zładu, czyli uzupełnienie wody sieciowej w ciągu roku, spadła z poziomu 10,46 w 2013 r. do poziomu 6,08 w 2021 r., czyli aż o 40 proc. – przyjmując, że basen olimpijski ma ok. 3000 m3 to ilość wody uzupełniającej potrzebnej w 2021 r. była mniejsza o 400 basenów olimpijskich w porównaniu do okresu sprzed ośmiu lat.

Ciepło, które produkują warszawskie elektrociepłownie, należące do innej firmy, Veolia kupuje i dostarcza do warszawskich budynków. Ciepło to powstaje w warszawskich elektrociepłowniach w procesie tzw. kogeneracji – jednoczesnej produkcji ciepła i energii. To pozwala na spalanie nawet o 30 proc. mniej paliwa, co wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Mamy świadomość, że głównym źródłem smogu, bo aż w 96 proc. jest transport i indywidualne przestarzałe systemy grzewcze pojedynczych budynków które przyczyniają się do powstawania tzw. Niskiej emisji. Dlatego wspólnie z Miastem st. Warszawa realizujemy program antysmogowy. System centralnego ogrzewania w mieście, czyli tak zwane ciepło systemowe, to jedno z najbardziej ekologicznych, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań ogrzewania budynków wielorodzinnych w mieście – dodał Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

Dzięki działaniom na rzecz czystego powietrza w stolicy, na przestrzeni ostatnich kilku lat, udało się zmniejszyć emisję CO2 o 62,6 tys. ton, dwutlenku siarki o 34% i tlenku azotu o 23%.

Mimo zakrojonych na tak dużą skalę inwestycji Veolii w stołeczną sieć ciepłowniczą, ceny ciepła dla mieszkańców w Warszawie należą do najniższych wśród dużych miast w Polsce. Udział Veolii Energia Warszawa w cenie ciepła dla klienta końcowego to jedynie około 28%. Za 72% ceny ciepła odpowiada jego wytwórca. Veolia Energia Warszawa jako dostawca ciepła do mieszkańców Warszawy nie ma wpływu na ceny firm wytwarzających ciepło, ale zobowiązana jest uwzględnić stawki producentów ciepła w swojej cenie oraz końcowej taryfie cen ciepła, jak również do informowania o każdorazowej zmianie taryfy bez względu na to, czy zmiana dotyczy taryfy Veolii Energii Warszawa czy innych firm produkujących ciepło.

W latach 2019-2022, ceny ciepła w przypadku właściciela mieszkania o pow. 50 m2 i zużyciu 25 GJ/rok wzrosły w części rachunku, za którą odpowiada Veolia, jedynie o 53,51 zł, podczas gdy opłaty  firm produkujących ciepło dla mieszkańców Warszawy wzrosły w tym czasie o 410,07 zł. Ceny dla Warszawy są obecnie najniższe w porównaniu do innych miast w Polsce. Pobierane przez Veolię opłaty przeznaczane są przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania instalacji i urządzeń służących do przesyłu ciepła.

Dzisiaj Warszawa ma jedną z najnowocześniejszych sieci ciepłowniczych w Europie. Ciągle inwestujemy w rozwój i nowe technologie, żeby jeszcze lepiej zaspakajać potrzeby mieszkańców i być silnym partnerem w budowie nowoczesnego i ekologicznego, a w przyszłości także inteligentnego miasta. – podsumował Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

Źródło: Veolia Energia Warszawa

Fot: Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *