VEOLIA POŁUDNIE WSPIERA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI NA ŚLĄSKU

Inwestycje spółki w rozwój systemów ciepłowniczych w Miasteczku Śląskim oraz w Tarnowskich Górach pozwolą zmniejszyć emisję CO2 o ponad 14 tysięcy ton rocznie.

„Transformacja energetyczna nie będzie możliwa bez efektywnego ciepłownictwa, a jego rozwój nie jest możliwy bez finansowania zewnętrznego. Środki te nie tylko wpływają na lokalną gospodarkę w sensie ekonomicznym, ale bezpośrednio przekładają się na komfort życia mieszkańców i poprawę jakości powietrza. Jako Veolia planujemy odejść od węgla w roku 2030. Realizowane przez nas projekty na terenie województwa śląskiego są ważnym krokiem do osiągnięcia tego ambitnego celu” – powiedział Wojciech Noga, prezes zarządu Veolia Południe, podczas Metropolitalnych Dni Energii w Katowicach, poświęconych tematyce ochrony powietrza i poprawie efektywności energetycznej.

W ramach przeznaczonej dla samorządów konferencji pt. „Efektywność energetyczna w gminach – wyzwania a możliwości”, prezes Veolii Południe omówił rolę ciepłownictwa i kogeneracji w transformacji energetycznej na przykładzie realizowanych przez spółkę projektów na terenie gmin Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. Tylko te dwa projekty razem pomogą zmniejszyć emisję CO2 na terenie województwa śląskiego już o ponad 14 tysięcy ton rocznie.

Grupa Veolia term, w skład której wchodzi spółka Veolia Południe, od wielu lat realizuje w Polsce wielomilionowe inwestycje w redukcję emisji CO2 w procesie produkcji ciepła. Zgodnie ze strategią całej Grupy Veolia w Polsce, do 2030 roku firma wyeliminuje węgiel we wszystkich systemach ciepłowniczych, którymi zarządza, w tym również na terenie województwa śląskiego, a do 2050 roku chce osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.

Projekt likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Miasteczko Śląskie polega na podłączeniu do rozbudowywanej sieci ciepłowniczej obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. Dzięki inwestycji ponad 148 budynków może zrezygnować z tradycyjnych, opalanych węglem pieców, zyskując w zamian dostęp do nowo wybudowanej sieci. Ciepło, które już płynie do mieszkańców Miasteczka Śląskiego, pochodzi z powstającego w lokalnej Hucie Cynku gazu poprocesowego, będącego produktem ubocznym produkcji. Projekt pozwoli na zmniejszenie emisji CO₂ o 680 ton i 8,4 ton pyłów rocznie.

W tym roku ruszyła budowa efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym, biomasą leśną i biogazem z lokalnej oczyszczalni ścieków na terenie ciepłowni Veolia Południe w Tarnowskich Górach. Budowa nowego systemu, która zostanie zakończona do maja 2023 r., pozwoli ograniczyć zużycie węgla aż o 360 wagonów, oraz zredukować emisje CO2 o 13 582 ton w skali roku. Obie inwestycje łącznie były dofinansowane w ok. 45% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zarówno projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej w Miasteczku Śląskim, jak budowa efektywnego energetycznie systemu kogeneracyjnego w Tarnowskich Górach to przykłady inwestycji na rzecz społeczności lokalnych i środowiska potwierdzające znaczącą rolę ciepłownictwa systemowego w dobie transformacji energetycznej. „Ciepło systemowe odgrywa istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i walce z niską emisją. Zwiększanie efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych przynosi korzyści nie tylko ekonomiczne, ale również ekologiczne, bo może być skutecznym sposobem na ograniczenie smogu w naszych miastach” – podkreślił prezes Wojciech Noga.

Według danych Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego, w ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor znacznie ograniczył emisję: dwutlenku węgla o 20 proc., dwutlenku siarki o 300 proc., tlenku azotu o 20 proc. Ważną rolę ciepłownictwa systemowego w walce o czyste powietrze i neutralność klimatyczną podkreśla również przyjęta w lutym br. Polityka Energetyczna Polski (PEP 2040).

W województwie śląskim Veolia dba nie tylko o dostarczanie ciepła systemowego – na terenie Śląska zarządza 10 ciepłowniami, ale świadczy również kompleksowe usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę dostarczając ją do blisko 75 tys. odbiorców indywidualnych. Prowadzi też działalność w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw troski i odpowiedzialności za środowisko naturalne mają dla Grupy Veolia ogromne znaczenie.

Podczas drugiego Metropolitalnych Dni Energii w Katowicach firma przygotowała interaktywne stoisko oferujące szereg atrakcji związanych m.in. z ekologią oraz działalnością Grupy na Śląsku. W strefie edukacyjno-eksperymentalnej najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach demonstrujących, jak odzyskać czystą wodę ze ścieków, zapoznać się z właściwościami napięcia powierzchniowego wody oraz przekonać się, że z pozornie niepotrzebnych przedmiotów można stworzyć zabawki i praktyczne rzeczy codziennego użytku.

W ekologicznej fotobudce odwiedzający stoisko Veolii mieli możliwość wykonania zdjęcia na wybranym tle wraz z eko-hasłem. Dla twórców najciekawszych haseł, zachęcających do ekologicznego stylu życia, czekały nagrody.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *