VEOLIA STAWIA NA ROZWIĄZANIA WODOROWE W TARNOWSKICH GÓRACH

Spółki Grupy Veolia w Polsce podpisały 22 kwietnia z Miastem Tarnowskie Góry list intencyjny w zakresie dekarbonizacji lokalnego systemu ciepłowniczego oraz transportu. Celem współpracy jest realizacja innowacyjnego i referencyjnego systemu gospodarki wodorowej w mieście.

Założenia projektu wodorowego w Tarnowskich Górach wpisują się w strategiczne cele Grupy Veolia w Polsce, zakładające odchodzenie od węgla na rzecz paliw nisko- i zeroemisyjnych. Działania Veolii w Polsce odpowiadają międzynarodowej strategii spółki, aspirującej do roli globalnego czempiona transformacji ekologicznej.

Strategicznym celem Veolii jest bycie liderem transformacji ekologicznej. W Polsce realizujemy już szereg inwestycji w zakresie dekarbonizacji, oferujemy też kompleksowe portfolio produktowe uwzględniające wyzwania środowiskowe w ramach niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Projekt w Tarnowskich Górach jest potwierdzeniem naszych wartości i kierunków działań – odpowiedzialności środowiskowej i współtworzenia zdrowego i przyjaznego miejsca do życia dla wielu pokoleń – mówi Krzysztof Zamasz, dyrektor handlowy, członek zarządu Veolii w Polsce.

Koncepcja projektu współpracy zakłada produkcję paliwa wodorowego z odnawialnych źródeł energii (OZE), które częściowo mają być także rozbudowywane w trakcie jego rozwoju. Projekt podzielony jest na dwa etapy: pierwszy, polegający na dostarczeniu paliwa na potrzeby stacji do tankowania pojazdów transportu miejskiego i dostawczych pojazdów ciężkich (tirów). Emisja spalin pochodząca z transportu jest po indywidualnych źródłach ogrzewania na paliwa stałe głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Etap drugi zakłada produkcję ciepła i energii w kogeneracji z wykorzystaniem wodoru.

Veolia jest obecna w naszym mieście w ciepłownictwie oraz wodociągach i kanalizacji. Dokonała, między innymi, znaczącej rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego na terenie Tarnowskich Gór. System ten jest obecnie zasilany energią wytwarzaną z węgla kamiennego. Rozwój miasta, oprócz innych działań, wymaga również ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Tarnowskie Góry chcą być miastem, gdzie dobrze się mieszka, gdzie powstają nowe technologie, nowe przedsięwzięcia, nowe miejsca pracy. Jesteśmy otwarci na innowacje. Jako miasto, gdzie rozpoczęła się rewolucja przemysłowa w tej części Europy, możemy być dla Veolii partnerem w wielu innowacyjnych projektach z pożytkiem dla naszych mieszkańców oraz innych miast na terenie kraju – mówi Piotr Skrabaczewski, Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych Miasta Tarnowskie Góry.

Veolia w Polsce jest częścią ekosystemu miejskiego. Nasze spółki są zlokalizowane na rynku obejmującym łącznie około 3,5 mln gospodarstw domowych w całym kraju. Rozumiemy lokalne potrzeby mieszkańców, ale jako międzynarodowa firma dostrzegamy także globalne kierunki zmian w energetyce i ciepłownictwie. Poprzez projekty jak ten w Tarnowskich Górach, chcemy pokazać naszym partnerom w miastach, jak i klientom, że jesteśmy nowoczesną firmą, która stawia czoła wyzwaniom. Nowoczesność wymaga odważnych decyzji oraz nakładów – idziemy w tym kierunku – dodaje Krzysztof Zamasz.

Projekt wodorowy w Tarnowskich Górach jest dużym wyzwaniem, nie tylko technologicznym, ale także organizacyjnym, integrującym przedstawicieli samorządu, firm oraz świata nauki. Spółki Grupy Veolia w Polsce (Veolia Energia Polska, Veolia TERM, Veolia Południe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach) zaprosiły do współpracy przy projekcie partnerów technologicznych (SBB Energy, INSTALMEDIA, Simens Energy, Simens Energy Global, Simens R&D, Energoprojekt Katowice), jednostki naukowe (Uniwersytet Ruhr w Bochum, Politechnikę Śląską, Wise Europa – Fundację Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Europejskich), a także Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *