VEOLIA URUCHOMIŁA SPÓŁKĘ OBROTU

W ramach Grupy Veolia w Polsce od listopada działa nowa spółka – Veolia Energy Contracting Poland. Jej podstawowym obszarem działalności jest handel energią oraz gazem. Szefem nowej firmy został Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu Veolii Energii Polska.

Veolia Energy Contracting Poland powstała z połączenia dwóch departamentów działających dotychczas w strukturze Veolii Energii Polska: Departamentu Obrotu Energią oraz Departamentu ds. Obrotu Paliwami. Taka organizacja oznacza również zmianę modelu sprzedaży, wcześniej zdecentralizowanej i podlegającej poszczególnym spółkom, który został zastąpiony przez model sprzedaży połączonej.

Do podstawowych zadań spółki należy handel energią i gazem w produktach standardowych, terminowych i indeksowych. Będzie ona również świadczyła usługi energetyczne dopasowane do potrzeb odbiorcy (origination), jak również usługi bilansowania. W skład jej portfolio będą wchodziły także zakup i logistyka paliw oraz zarządzanie rynkiem mocy.

Nasi klienci i partnerzy oczekują od nas zrozumienia potrzeb i wsparcia w ich kompleksowej realizacji. My możemy im to dostarczyć, ponieważ posiadamy usługi i produkty dające możliwość zapewnienia oferty tzw. multiutilities, wykraczające poza ciepło i energię elektryczną. Zamiana formuły naszej organizacji, w tym powołanie spółki obrotu, to wyraz nowej filozofii prowadzenia działalności w branży usług środowiskowych. Ważniejsze bowiem staje się to, co i komu sprzedamy niż to, co produkujemy – mówi Krzysztof Zamasz, prezes Veolia Energy Contracting Poland.

Za uruchomieniem Veolii Energy Contracting Poland stoi grupa menadżerów z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej. Kieruje nią Krzysztof Zamasz, będący również dyrektorem handlowym i wiceprezesem zarządu w Veolii Energii Polska. W ramach zarządu nowej spółki w obszarze handlu energią i gazem wspiera go Grzegorz Kinelski, za rozwój odpowiada Bartosz Krysta, a Karolina Roszyk zajmuje się kwestiami finansowymi. W skład kierownictwa wchodzą również dyrektorzy departamentów – Artur Łażewski odpowiedzialny za paliwa, Rafał Domaszewski nadzorujący potfel produktów i usług, Wojciech Pędziwiatr zajmujący się obrotem hurtowym oraz Artur Dembny odpowiedzialny za sprzedaż.

Spółka działa od początku listopada, posiada już koncesje na obrót gazem i energią. Do końca pierwszego kwartału Veolia Energy Contracting Poland planuje stać się bezpośrednim uczestnikiem rynku energii i gazu, a obecnie ubiega się o członkostwo w Towarowej Giełdzie Energii.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *