W 2020 ROKU NAJTAŃSZE BYŁO CIEPŁO Z OZE

Najdroższe jest ciepło z jednostek opalanych olejem opałowym, najtańsze – z odnawialnych źródeł energii.

W 2020 r. średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych należących do koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, wyniosły:

  • w jednostkach opalanych paliwami węglowymi – 50,38 zł/GJ,
  • w jednostkach opalanych olejem opałowym – 113,30 zł/GJ,
  • w jednostkach opalanych paliwami gazowymi – 72,43 zł/GJ,
  • w jednostkach stanowiących odnawialne źródła energii – 46,46 zł/GJ.

Wykres 1. Średnie ceny sprzedaży ciepła w 2020 r. w jednostkach wytwórczych w podziale ze względu na rodzaj źródła [w zł netto/GJ].

Średnia cena sprzedaży ciepła z jednostek wytwórczych opalanych węglem była w 2020 r. najwyższa od 2009 roku, opalnych olejem opałowych i gazem – najwyższa od 2016 r., a z odnawialnych źródeł energii – najwyższa od 2015 r.

Wykres 2. Średnie ceny sprzedaży ciepła w jednostkach wytwórczych w podziale na rodzaj źródła w latach 2009-2020 [w zł netto/GJ]

Źródło: URE
Fot. URE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *