W SIERADZU POWSTAJE CIEPŁOWNIA GEOTERMALNO-BIOMASOWA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sieradzu w dniu 17 lutego 2022 r. podpisało umowę na wykonanie dwóch zadań związanych z budową nowej ciepłowni miejskiej dla której paliwem energetycznym nie będzie węgiel kamienny – informuje CIRE.

Wykonawcą nowej Ciepłowni miejskie będzie konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. – lider oraz Energy Solutions Sp. z o. o. Tarnów – partner.

Dzięki tej inwestycji Mieszkańcy miasta zyskają niezawodne źródło ciepła, co pozwoli ograniczyć wykorzystanie kotłów węglowych i zmniejszyć roczną emisję CO2 o około 40 tys. ton.

Projekt obejmuje wykonanie otworu o głębokości blisko 1900 m, którym wydobywana będzie z ziemi gorąca woda. Będzie ona wykorzystywana na dwa sposoby. W pierwszej kolejności jako bezpośrednie źródło ciepła dla systemu ciepłowniczego. Wymienniki ciepła umożliwią podgrzanie do maksymalnie 52 st. C, przy jednoczesnym schłodzeniu do ok. 49-50 st. C. Woda geotermalna będzie również stanowiła dolne źródło dla dwóch absorpcyjnych pomp ciepła z roztworem bromku litu, z których każda będzie mieć moc około 10 MW.

W ramach odrębnego projektu budowany jest moduł wysokosprawnej kogeneracji, który wspomoże pracę ciepłowni, szczególnie w okresie zimowym. Jako źródło energii będzie wykorzystywana biomasa w postaci zrębków drzewnych. Moce wytwórcze modułu, w zakresie generowania energii elektrycznej i cieplnej, wyniosą odpowiednio 0,9 MW i 1,1 MW

Wykonanie odwiertu otworu produkcyjnego w Sieradzu było częścią działań miasta zmierzających do lepszego poznania budowy geologicznej terenu oraz poprawy gospodarki kopalinami i wodami podziemnymi. Odwiert umożliwił zbadanie i udokumentowanie lokalnych zasobów. Wyniki analiz były obiecujące – uzyskiwany przepływ wynosi 249 m3 na godzinę, a ich temperatura 51,8 st. C.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 129 887 000,00 zł netto. PEC Sp. z o. o. pozyskał dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 72 794 859,39 zł. Pozostała kwota, zabezpieczająca w pełni realizację projektu, zostanie pokryta z niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW.

Władze 40-tysięcznego Sieradza szacują, że ciepłownia geotermalno-biomasowa zabezpieczy potrzeby bytowe mieszkańców miasta przez ok. 9 miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów węglowych.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2023 roku.

Źródło: CIRE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *