W STARACHOWICACH POWSTANIE INSTALACJA ODZYSKU ENERGII

Zakład Energetyki Cieplnej podpisał umowę z firmą, która zrealizuje to zadanie – poinformował we wtorek prezydent miasta Marek Materek.

W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji Odzysku Energii wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana propozycja firmy Control Process z Krakowa, która wyceniła usługę na 102,6 mln.

Przedmiotem umowy jest wybudowanie instalacji termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. W ramach inwestycji powstanie hala przyjęcia odpadów. Wykonane zostaną budynki technologiczne na potrzeby paleniska, kocioł na olej termalny i urządzenia pomocnicze.

„Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym zostanie zrealizowane zadanie bezpieczne dla środowiska i w pełni ekologiczne. Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej użyjemy wysoko kalorycznej frakcji pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja jest w pełni zgodna z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej dotyczącymi tego typu obiektów” – przekazał M. Materek.

IOE ma kompleksowo rozwiązać problem zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej do systemu ciepłowniczego.

„Instalacja Odzysku Energii to swoista elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady komunalne, które nie nadają się do recyklingu, i których zgodnie z prawem nie można składować” – zaznaczył prezydent Starachowic.

Produkowane ciepło z nowej instalacji zastąpi dotychczasową produkcję ciepła w kotłach węglowych o niskiej sprawności. Instalacja ma wykorzystywać całość lokalnie dostępnych odpadów komunalnych – rocznie maksymalnie 30 tys. ton. Produkowana energia ma zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby centralnej ciepłej wody z sieci ciepłowniczej w Starachowicach.

Finansowanie projektu jest zabezpieczone m.in. przez pożyczkę z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w wysokości ponad 74 mln złotych, która w 30 proc. zostanie umorzona po zrealizowaniu zadania.

Instalacja ma powstać w ciągu 28 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Zostanie zlokalizowana w miejscu obecnie działającej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej.

Budowa instalacji to jeden z elementów nowego systemu gospodarki odpadami, do którego wdrożenia od kilku lat przygotowują się Starachowice. Kolejne planowane projekty to: miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sortownia odpadów segregowanych i własna firma odbierająca odpady komunalne.

Źródło: Portal Komunalny
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *