WARSZTATY DLA WYKONAWCÓW Z PGE ENERGIA CIEPŁA

Przedstawiciele firm, biorących udział w projektach inwestycyjnych branży energetycznej, właśnie zakończyli „Warsztaty dla wykonawców” organizowane przez PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Potencjalni wykonawcy inwestycji spółki, zapoznali się z planami inwestycyjnymi oraz modernizacjami, a także z zasadami prawidłowego przygotowania postępowań przetargowych.

To już czwarta edycja Warsztatów dla wykonawców z PGE Energia Ciepła. Uczestnicy warsztatów, w których wzięło udział ponad 500 osób z kilkudziesięciu firm, mieli możliwość zapoznania się z wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła, czyli portalami zakupowymi. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Warsztaty dla wykonawców cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Ambicją PGE Energia Ciepła jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Komunikacja i zarządzanie relacjami z naszymi partnerami biznesowymi są kluczowe w procesach przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Warsztaty dla wykonawców to także okazja do otwartej dyskusji, wymiany dobrych praktyk oraz omówienia najczęstszych problemów, występujących przy składaniu wniosków przetargowych.

– PGE Energia Ciepła realizuje postępowania przetargowe i wybiera wykonawców według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych. Ideą warsztatów jest m.in. przygotowanie zainteresowanych współpracą z PGE Energia Ciepła wykonawców, czego efektem jest nie tylko dbałość o rzetelną realizację naszych projektów, ale też pomoc przedsiębiorcom z branży. To przekłada się na dobrą współpracę, a przecież rocznie mamy ponad 1500 postępowań przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz.

Celem warsztatów było omówienie z obecnymi i potencjalnymi wykonawcami inwestycji PGE Energia Ciepła modernizacji obecnych i budowy nowych mocy wytwórczych, a także planowanych postępowań przetargowych. Podczas spotkania przedstawione zostały również poszczególne etapy procesu zakupowego oraz wynikające z nich uwarunkowania prawne.

W ubiegłym roku PGE Energia Ciepła rozpoczęła szereg inwestycji, w należących do spółki 16 elektrociepłowniach – inwestycje związane są głównie z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Obecnie PGE Energia Ciepła prowadzi projekty inwestycyjne związane z budową nowych, kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu.

– W 2021 r. wybraliśmy wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy. Ponadto zainaugurowaliśmy projekty związane z wykorzystaniem wielkoskalowych pomp ciepła w Rzeszowie i Krakowie. W PGE Energia Ciepła nie tylko inwestujemy w nowe instalacje, ale także modernizujemy istniejące, stosując unikatowe na polskim rynku technologie. W związku z tak dynamicznym rozwojem, warsztaty dla wykonawców są zarówno nam, jak i przedsiębiorstwom bardzo potrzebne – podsumowuje Maciej Jankiewicz, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *