WARSZTATY DOTYCZĄCE DOLIN WODOROWYCH W POLSCE I EUROPIE

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 29 kwietnia br. odbyły się warsztaty, w trakcie których eksperci rozmawiali o budowie dolin wodorowych w Polsce i innych państwach europejskich. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Wykonawczy Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking Bart Biebuyck oraz wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe – powiedział podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

Rozwój dolin wodorowych to jeden z celów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach dalszej dekarbonizacji przemysłu. Spotkanie było okazją do rozmów nt. szkieletu infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze.

W Polsce istnieje ogromne zainteresowanie rozwojem dolin wodorowych. W związku z ich wzrastającą liczbą opracowujemy koncepcję „Operatora Dolin Wodorowych”, który będzie koordynował pracę wszystkich dolin powstałych w Polsce. W celu jak najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału proponujemy, aby każda dolina przyjęła swoją inteligentną specjalizację – dodał wiceminister Ireneusz Zyska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi aktywne działania na rzecz budowy gospodarki wodorowej w kraju. Fundament w tym obszarze stanowią „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW)” oraz „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Ponadto Polska w pełni popiera realizację celów wyznaczonych w „Europejskiej Strategii Wodorowej do roku 2040” i zamierza aktywnie uczestniczyć w działaniach służących jej realizacji.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *