WIEDEŃ REALIZUJE DUŻE INWESTYCJE W SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

Przedsiębiorstwo energetyczne Wien Energie forsuje duży program inwestycyjny i wskazuje na plany uruchomienia pierwszego projektu geotermalnego jeszcze w tym roku.

W komunikacie wydanym w ubiegłym tygodniu przedsiębiorstwo energetyczne Wien Energie, stolicy Austrii, ogłosiło, że w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje 1 mld euro w wycofanie gazu. Dzięki ogromnym inwestycjom w energię geotermalną, duże pompy ciepła oraz rozwój fotowoltaiki i energii wiatrowej, największy austriacki dostawca usług energetycznych chce stopniowo zakończyć swoją zależność od paliw kopalnych. “Tylko inwestycje pozwolą nam wyjść z kryzysu. Wien Energie wyda w najbliższych latach 1 miliard euro na wycofanie gazu. Całkowicie przebudowujemy wiedeński system energetyczny: każde euro, które dziś wkładamy w nasze ręce, przynosi wiedeńczykom długoterminową niezależność, ochronę klimatu i stabilność cen” – mówi Michael Strebl, Prezes Zarządu Wien Energie, przy okazji bilansu rocznego 2021.

“Znajdujemy się w trudnej sytuacji gospodarczej. W ostatnich miesiącach ceny hurtowe wzrosły w całej Europie do rekordowych poziomów i niestety nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić. Ma to ogromny wpływ na nas w Wien Energie w zakresie zaopatrzenia i wytwarzania. Dlatego ważne jest, abyśmy działali szczególnie rozważnie. Bezpieczeństwo dostaw ma najwyższy priorytet, ale potrzebujemy również stabilności, aby móc w przyszłości dokonywać inwestycji” – mówi Strebl. W sumie Wien Energie chce zainwestować 1,29 mld euro do 2027 roku. Z tego 625 mln euro zostanie przeznaczone na projekty ciepłownicze, 334 mln euro na rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 90 mln euro na przyjazne środowisku chłodzenie, 160 mln euro na cyfryzację, elektromobilność i telekomunikację, a kolejne 90 mln euro na bezpieczeństwo dostaw.

W swoim komunikacie firma mówi o dalszym rozwoju fotowoltaiki i energii wiatrowej, ale zwraca również uwagę na ciepło, określając ciepłownictwo jako kluczowy element przyszłych działań.

Bez gazu: Ciepłownictwo odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu neutralności klimatycznej w 2040 r.

Ciepłownictwo odgrywa również kluczową rolę w dekarbonizacji miasta. Do 2040 roku 56 procent zapotrzebowania na ciepło w Wiedniu ma być pokrywane przez ciepłownictwo miejskie. W 2021 roku sprzedaż ciepła sieciowego wzrosła o prawie 7 procent do 6 373,4 GWh, co było spowodowane przede wszystkim niższą temperaturą zewnętrzną, ale także dodatkowymi przyłączami.

Od stycznia 2021 r. do sieci ciepłowniczej podłączono ponad 15 tys. mieszkań oraz 120 dużych odbiorców, takich jak budynki użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa. Wien Energie kładzie również duży nacisk na rozwój rozwiązań dzielnicowych. „Aby osiągnąć transformację ciepłowniczą, musimy myśleć w kategoriach dzielnicy i rozwiązań dzielnicowych. Gdzie możemy wykorzystać lokalne zasoby w najlepszy możliwy sposób? W wiosce w trzeciej dzielnicy wspólnie z ARE tworzymy pierwszą w Austrii dzielnicę ochrony klimatu”.

Rosnąca ekspansja alternatywnych systemów wytwarzania energii elektrycznej widoczna jest również w produkcji ciepła: Produkcja ciepła z energii geotermalnej i otoczenia została zwiększona o 73 procent – przede wszystkim dzięki zastosowaniu dużej pompy ciepła Simmering. W sumie 23,6 procent ciepła sieciowego pochodziło ze źródeł odnawialnych. Kilka tygodni temu firma rozpoczęła budowę największej pompy ciepła w Europie. “Cel jest jasny: do 2040 r. ciepłownictwo musi być w 100 procentach neutralne dla klimatu. W ciągu niespełna dziesięciu lat chcemy pokryć ponad połowę produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych.

Naszą największą nadzieją jest energia geotermalna” – mówi Gruber. Pierwszy projekt wdrożenia energii geotermalnej ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku.

Transformacja energetyczna nie może się odbyć bez specjalistów i badań

Jednym z największych wyzwań na drodze do neutralności klimatycznej są zasoby ludzkie. Obecnie firma zatrudnia 2 179 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Prawie połowa pracowników Wien Energie przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. “W przyszłości będziemy coraz częściej poszukiwać wykwalifikowanych pracowników: od projektantów instalacji fotowoltaicznych po brygadzistów elektrowni, od techników systemów grzewczych po mechatroników. Ponad 200 zielonych miejsc pracy czeka na kompetentnych i zaangażowanych ludzi, którzy chcą razem z nami działać na rzecz ochrony klimatu. Dlatego właśnie stawiamy na programy szkoleniowe w firmie i obecnie budujemy nowe centrum praktyk zawodowych w Donaustadt” – mówi Karl Gruber.

Ramy polityczne dla udanej zmiany systemu

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 roku, Wien Energie wzywa do przyspieszenia prac nad ramami prawnymi, takimi jak ustawa o odnawialnych źródłach ciepła oraz przyspieszenie procedur EIA. “Jesteśmy gotowi, mamy plan. Aby jednak działać jeszcze szybciej, potrzebujemy także odpowiednich warunków ramowych i akceptacji społeczeństwa dla tej poważnej transformacji. Jeśli nadal będziemy potrzebować dziesięciu lat od złożenia wniosku do rozpoczęcia budowy farmy wiatrowej, nie uda nam się doprowadzić do zmiany systemu” – podsumowuje Michael Strebl.

Źródło: Think Geoenergy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *