CIEPŁO POCHODZĄCE ZE ŚCIEKÓW

Nowa pompa ciepła będzie w stanie zaopatrzyć w ciepło ponad 100 000 domów.

W zeszłym tygodniu władze Wiednia ogłosiły budowę nowej pompy ciepła zasilanej ściekami, która będzie w stanie zasilić ponad 100 000 gospodarstw domowych. Pierwszy etap projektu ma się zakończyć w 2023 roku i będzie w stanie wyprodukować 55 megawatów ze ścieków, co odpowiada ogrzewaniu 56 tys. gospodarstw domowych. Według władz elektrownia zostanie ukończona w 2027 roku, a jej zdolność do produkcji energii wyniesie 110 megawatów, co pozwoli zasilić około 112 tysięcy gospodarstw domowych.

Po całkowitym ukończeniu projekt będzie kosztował 70 milionów euro i oczekuje się, że pozwoli miastu zaoszczędzić około 300 000 ton CO2 rocznie. Oczekuje się również, że znacznie zwiększy on udział energii odnawialnej w ogrzewaniu miejskim Wiednia.

Ciepło odpadowe – obietnica zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Nowa, wielkoskalowa pompa ciepła do ścieków w Wiedniu będzie zasilana energią odnawialną z pobliskiej elektrowni wodnej Freudenau. Jednocześnie będzie ona wykorzystywać ciepło, które już teraz jest wytwarzane w procesie oczyszczania ścieków.

Według władz miasta, najnowocześniejsza instalacja cyrkulacyjna będzie w stanie wydobyć z wody około 6 stopni Celsjusza ciepła. Ciepło to będzie można wykorzystać do wytworzenia temperatury około 90 stopni Celsjusza i podgrzania wody dostarczanej do wiedeńskiego systemu ciepłowniczego.

System ciepłowniczy – rurociąg do tysięcy domów

Obecnie stolica Austrii posiada jeden z największych systemów ciepłowniczych w Europie. Ma on długość ponad 1300 km i obsługuje około 420 000 gospodarstw domowych. Miasto szacuje, że dzięki temu oszczędza rocznie około 1,5 miliona ton CO2.

Jednocześnie ponad 50% systemu jest zasilane ciepłem odpadowym: z elektrowni, spalarni odpadów, odpadów przemysłowych i biomasy. Niewielka część tego ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych, takich jak energia geotermalna i słoneczna. Jednakże Wien Energie, spółka publiczna zarządzająca systemem, twierdzi, że do 2040 roku planuje zasilać go w całości ze źródeł odnawialnych.

Co więcej, miasto zobowiązało się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Według radnego ds. klimatu Jürgena Czernohorszky’ego ta duża pompa ciepła jest już projektem ekologicznym, ponieważ będzie zasilana energią ze źródeł odnawialnych.

Źródło: themayor.pl

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *