„WIELKA BRYTANIA MUSI UWOLNIĆ PEŁNY POTENCJAŁ CIEPŁOWNICTWA”

Ciepłownictwo jest często pomijanym, ale kluczowym elementem osiągnięcia zerowej emisji netto. W Wielkiej Brytanii około 85% domów jest nadal ogrzewanych gazem – pisze Energy Live News.

Według rządowych doradców, Wielka Brytania nie realizuje obecnie celów klimatycznych niemal na każdym froncie. W swoim najnowszym raporcie dotyczącym postępów w redukcji emisji w Wielkiej Brytanii, Komitet ds. Zmian Klimatu nie mógł być bardziej jednoznaczny, że postęp w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto jest zbyt wolny.

W obliczu tego ogromnego wyzwania Wielka Brytania musi skupić się na rozwiązaniach, które mogą szybko zmniejszyć krajowe emisje.

Ciepłownictwo jest często pomijanym, ale kluczowym elementem osiągnięcia zerowej emisji netto. W Wielkiej Brytanii około 85% domów jest nadal ogrzewanych gazem.

Oznacza to około 26 milionów kotłów gazowych, wytwarzających 92 miliony ton dwutlenku węgla rocznie i 14% całkowitej emisji w Wielkiej Brytanii.

Miasta i większe miejscowości mają ogromne ilości niewykorzystanego ciepła z procesów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, centrów danych i wody z nieczynnych kopalni. Dzięki ciepłownictwu sieciowemu te niewykorzystane zasoby mogą być przechwytywane i wykorzystywane do ogrzewania domów i biur, dzięki czemu nie będzie potrzeby spalać więcej paliw kopalnych.

Źródło: Energy Live News

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *