WIELKA BRYTANIA: WEZWANO DO OSIĄGNIĘCIA 65% UDZIAŁU OZE DO 2030 R.

Jak wynika z raportu Krajowej Komisji Infrastruktury, niskie koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych mogłyby przyspieszyć proces ekologicznego ożywienia gospodarczego.

Zjednoczone Królestwo może poczynić znaczne postępy w realizacji swojego celu jakim jest neutralność klimatyczna, jeżeli zwiększy udział energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł z 50 % do 65 % do 2030 r.

Taka jest sugestia zawarta w nowym raporcie Krajowej Komisji Infrastruktury, który sugeruje, że zmiana ta mogłaby zostać dokonana bez istotnych zmian w budżecie, ponieważ obecne koszty wytwarzania energii z odnawialnych źródeł są niskie. Zgodnie z ustaleniami, odnawialne źródła energii są obecnie najtańszą formą wytwarzania energii elektrycznej ze względu na drastyczne obniżenie kosztów ich produkcji w ostatnich latach.

Organ ten, który zapewnia rządowi specjalistyczne doradztwo w zakresie najważniejszych długoterminowych wyzwań związanych z infrastrukturą, twierdzi, że cel 65% udziału OZE mógłby zostać osiągnięty, gdyby decydenci polityczni naciskali na generowanie potrzebnych inwestycji przez sektor prywatny.

W sprawozdaniu zauważono jednak, że same odnawialne źródła energii nie są w stanie stworzyć prężnego systemu energetycznego na przyszłe dziesięciolecia i że potrzebne są dalsze prace nad nowymi technologiami magazynowania, efektywnymi połączeniami międzysystemowymi i innymi innowacjami w celu wspierania odnawialnych źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Przewodniczący Krajowej Komisji Infrastruktury Sir John Armitt powiedział: “Rządowi należy się uznanie za niedawne działania mające na celu zachęcenie do szybszego wdrażania odnawialnych źródeł energii oraz za ustanowienie skutecznych mechanizmów zachęcających do inwestycji w sektorze prywatnym. Te ostatnie prognozy sugerują, że możemy sobie pozwolić na dalsze, szybsze działania, nie uderzając przy tym w kieszeń konsumentów”.

Źródło: Energy Live News

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *