WSPARCIE NA BIOMASOWY BLOK W LUBLINIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje niskooprocentowaną pożyczką budowę bloku energetycznego wykorzystującego biomasę w Elektrociepłowni Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. Będzie to uzupełnienie blisko 42-milionowej dotacji unijnej, którą także za pośrednictwem Narodowego Funduszu otrzymał ten projekt. Nowa instalacja rozpocznie pracę w 2023 r.

Lubelski system ciepłowniczy tworzą: sieć przesyłowa zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie. Jedna z nich, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania na ciepło w Lublinie. Gwarantuje również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie miasta na moc elektryczną. Druga elektrociepłownia – Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. zabezpiecza około 40% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego.

Nowy kogeneracyjny blok energetyczny będzie elementem lokalnej sieci grzewczej w miejsce dwóch likwidowanych kotłów o sumarycznej mocy 130 MW. Pozwoli to na zastąpienie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z węgla, ich produkcją z OZE.

Przewiduje się, że po przekazaniu nowego bloku do eksploatacji około połowa produkcji mocy Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. będzie pochodziła właśnie z tej, uruchomionej jednostki wytwórczej.

Ze względów środowiskowych i technologicznych wybrano do realizacji wariant budowy bloku energetycznego opalanego biomasą w postaci miksu zrębek drewna i wierzby energetycznej.

Dzięki uruchomieniu nowej części elektrociepłowni, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji sięgnie 50 MW, natomiast potencjał wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 12 MW, a energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 38 MWt. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy roczne zużycie energii pierwotnej o 960 645,90 GJ.

Co także istotne, projekt zaowocuje redukcją emisji CO2 do atmosfery o 116 053,70 ton/rok. Pożyczka na „Budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.” pochodzi z programu NFOŚiGW Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Megatem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *