WSPARCIE Z NFOŚIGW DLA KOLEJNEJ INICJATYWY GEOTERMALNEJ W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości sfinansuje ze środków własnych projekt pn. „Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława”. Uroczystość przekazania ponad 10 mln zł dotacji odbyła się 24 sierpnia br. w Oławie.

Umowę dofinansowania przedsięwzięcia podpisali Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann w Sali Rajców oławskiego Ratusza.

Wsparta finansowo inwestycja będzie miała na celu rozpoznanie występowania i kształtu utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych i perspektywicznych horyzontów wodonośnych. Określona zostanie mineralizacja, wydajność i temperatura wód zlokalizowanych w lokalnych utworach dolnego triasu i dolnego permu. Wszystko to zapewni wykonany otwór geotermalny Oława GT-1- o głębokości 1 130 m (+/-10%).

Przewidywane parametry wód termalnych (jakie mają być zastane pod ziemią) to: Dolny trias: temperatura 31oC, wydajność 53 m3/h, mineralizacja 10 g/dm3, a Dolny perm: temperatura 36 oC, wydajność 25 m3/h, mineralizacja 60 g/dm3.

Po wykonaniu otworu badawczego Oława GT-1 i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej nastąpi demontaż urządzeń wiertniczych oraz rekultywacja terenu. Odwiert, po wykorzystaniu go w celach badawczych, prawdopodobnie stanie się ujęciem eksploatacyjnym wód termalnych.

Wszystkie prace zostaną zrealizowane zgodnie z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Oława GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Oławie, dla celów energetycznych, zatwierdzonym Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną opinię Ministra Klimatu i Środowiska.

Dofinansowanie projektu umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW- „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *