WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO TORUNIA

Z roku na rok rośnie efektywność systemu ciepłowniczego w Toruniu, którego właścicielem jest PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Inwestorzy, podłączając budynek do toruńskiego systemu ciepłowniczego, spełnią wymogi przepisów budowlanych dotyczących efektywności energetycznej, co przekłada się na nieponoszenie dodatkowych kosztów na materiały budowlane i może mieć pozytywny wpływ na ceny mieszkań. Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego to również warunek pozyskania dofinasowania na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej z programów Unii Europejskiej.

W Toruniu współczynnik Wpc, będący miarą efektywności sieci ciepłowniczej, osiągnął w 2020 r. wartość 0,32. Wartość tego współczynnika jest niezbędna projektantom, planującym ogrzewanie dla klienta. Dzięki podłączeniu budynku do takiego jak toruński, efektywnego sytemu ciepłowniczego, koszty materiałów budowalnych do realizacji inwestycji (materiały budowlane) wraz z instalacją do odbioru ciepła sieciowego będą dla klientów niższe.

System ciepłowniczy w Toruniu to zarówno kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, jak i 260- kilometrowe sieci ciepłownicze, regularnie modernizowane i wymieniane, z których obecnie ponad 60 proc. jest nowoczesnymi preizolowanymi ciepłociągami. Innowacyjne urządzenia wytwórcze, jak m.in. turbina gazowa typu lotniczego połączona z kotłami odzysknicowymi, zapewniają elastyczność produkcji energii elektrycznej i ciepła dostosowanej do potrzeb odbiorców. Naszymi urządzeniami jesteśmy w stanie dostarczać ciepło o optymalnych parametrach nawet przy dużych mrozach. Jesteśmy gotowi do pracy w znacznie niższych niż odnotowane w ostatnim czasie -20oC, dla których wykorzystywaliśmy około 70 proc. mocy cieplnej zainstalowanych urządzeń, produkując jednocześnie energię elektryczną w procesie kogeneracji. Właśnie optymalna produkcja energii i ciepła w procesie kogeneracji sprawia, że efektywność naszego sytemu ciepłowniczego z roku na rok jest wyższa, a parametry ją mierzące coraz bardziej korzystne dla lokalnych inwestorów, a tym samym naszych odbiorców ciepła – podkreśla Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń od wielu lat rozbudowuje i modernizuje sieci ciepłownicze (w ciągu ostatnich 3 lat było to 250 nowych węzłów indywidualnych i ponad 18 kilometrów ciepłociągów), co jest możliwe również dzięki wsparciu ze środków unijnych, których pozyskanie uzależnione jest od spełnienia przez system ciepłowniczy warunku efektywności energetycznej.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *