WYSOSPRAWNA KOGENERACJA W NIEMIECKIM AACHEN

W jaki sposób ciepło dla systemów grzewczych w Niemczech może być dostarczane w sposób przyjazny dla klimatu? Przedsiębiorstwa komunalne już od dłuższego czasu zajmują się tym zagadnieniem. Pierwsze projekty, takie jak wykorzystanie wody termalnej z Akwizgranu do zaopatrzenia w ciepło, wytyczają tę drogę. Obecnie przedsiębiorstwo miejskie STAWAG (Aachener Stadtwerke) wraz z Instytutem Fraunhofera ds. Infrastruktury Energetycznej i Geotermii chciałoby umożliwić wytwarzanie ciepła w sposób bardziej przyjazny dla klimatu: W tym celu ciepło ma być pozyskiwane z głębi ziemi i dostarczane do sieci ciepłowniczej Akwizgranu. Podpisana właśnie umowa o współpracy stanowi podstawę do wspólnych badań i rozwoju.

„Jesteśmy zaangażowani w ochronę klimatu: W ostatnich latach odnieśliśmy duży sukces w zakresie rozwoju energii odnawialnych, wszystkich aspektów efektywności energetycznej i elektromobilności”, wyjaśnia dr Christian Becker, członek zarządu STAWAG. “Matematycznie rzecz biorąc, w naszych własnych ekologicznych systemach energetycznych wytwarzamy już całą ilość energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe i mniejsze przedsiębiorstwa w Akwizgranie. Teraz ważne jest, aby ustawić zaopatrzenie w ciepło na “zielone”. “Do tej pory większość ciepła w Aachen pozyskiwano z ciepła odpadowego z elektrowni węglowej Weisweiler. Do 2030 roku ma ono zostać zastąpione wysokowydajną kogeneracją oraz energią odnawialną, np. geotermią. Również projekty solarne i innowacyjne lokalne koncepcje grzewcze znajdują się w programie STAWAG”.

„Ciepło to połowa transformacji energetycznej” – podkreśla prof. dr Rolf Bracke, dyrektor Instytutu Fraunhofera ds. Infrastruktury Energetycznej i Geotermii (IEG). “Nasze badania wspierają miejskich dostawców energii, przemysł i firmy z branży nieruchomości w zrównoważonym, regionalnym i niezawodnym wytwarzaniu ciepła grzewczego i procesowego w przyszłości”. Technologia, która może wnieść znaczący wkład jest hydrotermalna energia geotermalna, która wykorzystuje gorącą wodę z głębi ziemi jako źródło ciepła wykorzystuje. “Chcemy teraz wspólnie z firmą STAWAG wyjaśnić, ile energii geotermalnej znajduje się w regionie Aachen”.

Dzięki umowie o współpracy obaj partnerzy przypieczętowują teraz swoją współpracę i wkrótce chcą rozpocząć wstępne badania naukowe na polu poszukiwawczym w północno-wschodniej części Aachen. Pierwszym celem jest zmapowanie najbardziej obiecujących warstw skalnych na głębokości od trzech do pięciu kilometrów i znalezienie śladów płynącej w nich wody termalnej o temperaturze ponad 100 stopni Celsjusza. Do tego celu mogą posłużyć metody echosondy i wiercenia poszukiwawcze.

„Teraz zaczyna się dla nas szczegółowa praca”, mówi Frank Brosse, dyrektor zarządzający STAWAG Energie GmbH, który zainicjował projekt. „Ogólnie rzecz biorąc, mamy nadzieję, że będziemy w stanie wykorzystać głęboką energię geotermalną do zastąpienia jednej trzeciej mocy, którą do tej pory uzyskiwaliśmy z Weisweiler”. Zanim to nastąpi, minie jeszcze kilka lat. Wraz z kolejnym krokiem – dogłębnym zbadaniem regionu wokół Aachener Kreuz – partnerzy współpracy kładą kamień węgielny.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *