XXV FCP: PANEL TRANSFORMACJA – WYMIAR EUROPEJSKI

Podczas rozpoczętego dziś XXV Forum Ciepłowników Polskich odbył się panel dot. transformacji w ujęciu europejskim moderowany przez Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jacka Szymczaka.

Na wstępie premier Jerzy Buzek wygłosił krótkie wystąpienie, w którym podkreślił, że do transformacji należy podejść z pełnym zaufaniem. „Transformacja jest jedynym rozwiązaniem dla Polek i Polaków ponieważ węgiel się kończy. To jest ostatni moment na transformację i należy ją przeprowadzić szybko”. Dodał także, że: „Wielka obawa przed odejściem od węgla kosztuje nas bardzo dużo. Dziś mamy najwyższe ceny energii w EU, a czekają nas kolejne podwyżki”.

Premier poinformował również, że MKiŚ opracowuje Strategię dla Ciepłownictwa, która pokaże kierunki rozwojowe na kolejne lata. Musi ona być jednak dostosowana do nowych ambicji klimatycznych UE. Stwierdził również, że: „Europa nie uratuje planety. Jednak dziś wciąż jesteśmy punktem odniesienia dla innych państw. Róbmy wszystko, by dać innym przykład”. Na koniec powiedział, że: „W ciągu najbliższych lat Polska powinna otrzymać prawie 2,5 razy więcej środków finansowych niż wcześniej, a sektor ciepłowniczy może być jednym z kół zamachowych gospodarki wodorowej w Polsce”.

Kolejnym prelegentem zabierającym głos był Karlis Goldstein, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który poinformował, że: „Polska jest jednym z wiodących krajów w zakresie transformacji. Należy pamiętać, że jako kraj, Polska musi pokonać jeszcze długą drogę w relatywnie krótkim czasie. […] Kluczowym aspektem jest opinia konsumentów. To właśnie oni powinni być w centrum w zakresie podejmowania decyzji o transformacji. Mowa tu oczywiście o jakości życia”.

Dodał również, że „Obecnie KE współpracuje z rządami państw członkowskich, aby zapewnić wsparcie w zakresie wdrażania opracowanych przez nas kierunków strategicznych, wpisanych w politykę energetyczno-klimatyczną. Transformacja musi być bowiem ustrukturyzowana oraz sprawiedliwa i to właśnie te aspekty będą omawiane na arenie UE”.

Po przedstawicielu Komisji Europejskiej wypowiedział się Niels Frederik Malskaer, doradca z Duńskiej Agencji Energii, który poinformował, że: „Duński system energetyczny do 2030 r. osiągnie 70% redukcję emisji w porównaniu z poziomem z 1990 r. Rdzeniem decyzji Danii dot. transformacji były kwestie gospodarcze, a nie klimatyczne.”.

Stwierdził również, że: „Dania buduje pewne ramy kierunkowe – decyzje odnoszące się do technologii, instalacji itp. pozostawia zaś przedsiębiorstwom. Kluczowym aspektem w kontekście transformacji jest więc dostępność kapitału tj. dedykowanych programów finansowych”.

Kolejnym mówcą był Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Poinformował on, że ciepło szczególnie wytwarzane w CHP jest efektywnym sposobem na wytwarzanie energii. Jest to więc pożądany kierunek rozwoju nie tylko w sektorze ciepłowniczym. Dodał, że: „W URE powołany został Zespół ds. Ciepłownictwa, który wykonał szczegółowy przegląd sektora. Zespół ten odpowiedzialny jest za reformę modelu regulacyjnego sektora ciepłowniczego. URE stworzyło wytyczne, więc dot. opracowywania taryf. Jest to odpowiedź na postulaty branży, a pomóc ma nie tylko sektorowi, ale także administracji publicznej”.

Podkreślił również, że „Proces transformacji musi być akceptowalny społecznie. Dziś trzeba więc skupiać się na tych inwestycjach, które przynoszą najwięcej pozytywnych efektów dla odbiorców. Tempo zmiany z punktu widzenia regulacyjnego powinno więc być dostosowane do społeczeństwa oraz do zmian otoczenia tj. rynku EUA”.

Przedostatnim prelegentem był Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, który powiedział, że: „Dziś 4 kolejne wnioski w ramach „Ciepłownictwa Powiatowego” otrzymały finansowanie. W zakresie możliwości finansowania rozwoju ciepłownictwa pewny jest tylko Fundusz Modernizacyjny”.

Dodał także, że: „Planowane jest uruchomienie nowych programów umożliwiających rozwój CHP, OZE oraz digitalizację sieci ciepłowniczych”.

W panelu wziął również udział Pan Piotr Sprzączak, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który zwrócił uwagę na: „polską specyfikę w zakresie rynku ciepłowniczego. W ocenie MKiŚ kluczowe jest prowadzenie dalszych rozmów nad ostatecznym kształtem pakietu #Fitfor55”.

Poinformował, że: „Ciepłownictwo systemowe to ok. 17 proc. generacji energii na potrzeby Polski. Nie uda się w 100% zamienić tej generacji na OZE. Konieczne jest uwzględnienie technologii pomostowych”.

Fot. FCP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *