XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH: REALIZACJA TRANSFORMACJI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Serdecznie zapraszamy na XXVI Forum Ciepłowników Polskich!

XXVI FCP odbędzie się w dniach 11-14 września 2022 roku w Hotelu Vienna House Amber Baltic w Międzyzdrojach.

Program Forum Ciepłowników Polskich:


Zgłoszenie uczestnictwa:

KARTA ZGŁOSZENIA XXVI FCP

ZAŁĄCZNIK DO KARTY ZGŁOSZENIA

Przygotowana Karta Zgłoszenia XXVI FCP umożliwia wypełnienie jej w komputerze oraz zapisanie i przesłanie pliku pdf do Biura Obsługi XXVI FCP.

Przesłanie e-mailem Karty Zgłoszenia w wersji elektronicznej, z prawidłowo wypełnionymi na komputerze wszystkimi potrzebnymi polami oraz danymi firmy równoznaczne jest ze zgłoszeniem uczestnictwa. [W przypadku takiej wersji pieczątka nie jest wymagana]

Kartę Zgłoszenia można przygotować na jeden ze sposobów:

1. Wypełnić na komputerze i zapisać plik pdf.

2. Wypełnić na komputerze, wydrukować, podpisać i zeskanować do pliku.

3. Wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i zeskanować do pliku.

4. Otrzymaną fizycznie, wypełnić ręcznie, podpisać i zeskanować do pliku.

Bez względu na wybraną formę, zgłoszenie tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w na adres e-mail: biuro@fcp.org.pl

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi XXVI FCP:

e-mail: biuro@fcp.org.pl ; tel.: +48 500 533 918

Warunkiem udziału w XXVI FCP jest terminowe wniesienie opłaty za udział na konto Organizatora. Brak terminowej wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników. O skreśleniu z listy uczestników Forum Organizator poinformuje zgłaszającego pocztą elektroniczną. W przypadku rezygnacji z udziału w XXVI FCP w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem Zgłaszający pokrywa 100% kosztów według karty zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Zgłaszającego. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a Zgłaszający dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności. Zgłaszający wypełniając i wysyłając Kartę Zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Forum. Organizator zastrzega możliwość ograniczenia liczby uczestników. Liczba uczestników będzie dostosowana do spełnienia aktualnie panujących wymogów sanitarnych. W przypadku potrzeby ograniczenia liczby uczestników, o uczestnictwie w XXVI FCP zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *