ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI CIEPŁOWNI W SŁUPCY

Veolia Zachód, z Grupy Veolia term, zakończyła modernizację sterowni i pompowni wody sieciowej znajdującej się na terenie ciepłowni w Słupcy. Ta inwestycja zminimalizuje ryzyko przerw w dostawie ciepła dla mieszkańców i pozwoli także ograniczyć ilość energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne ciepłowni, co przełoży się na zmniejszenie ilości węgla wykorzystywanego w procesie produkcji i redukcję emisji CO2.

Grupa Veolia term jest aktywnym uczestnikiem ekologicznej transformacji energetycznej i prowadzi ją w sposób dostosowany do lokalnych uwarunkowań i możliwości. Veolia Zachód, jako jedna ze spółek Grupy, sukcesywnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w procesie produkcji ciepła. Jednym z niedawno zakończonych projektów jest modernizacja sterowni i pompowni wody sieciowej w ciepłowni w Słupcy należącej do Spółki Veolia Zachód.

W jej ramach zamontowano 10 nowoczesnych pomp sterowanych nadrzędnie z wykorzystaniem falowników czyli przemienników częstotliwości, które umożliwiają najefektywniejszą regulację wydajności pomp. To rozwiązanie pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej na potrzeby wytwarzania i przesyłu ciepła oraz zminimalizuje ryzyko przerw w dostawie energii cieplnej do odbiorców. Ponad to, wymieniono izolację ciepłochronną m.in. kolektorów, i rurociągów oraz wybudowano podziemny zbiornik popłuczyn. To ważny element inwestycji, który umożliwi ponowne wykorzystanie wody, zużytej w celach technologicznych, do kolejnych procesów. W efekcie, nastąpi redukcja poboru wody wodociągowej przez ciepłownię o ok. 100 m3 rocznie.

Przeprowadzona modernizacja zwiększyła efektywność energetyczną naszej ciepłowni, a to oznacza że teraz zużywamy mniej energii elektrycznej o ok. 20 % i o ok. 3 % ciepła. Redukcja produkcji ciepła spowoduje zmniejszenie wykorzystania węgla do jej wytworzenia o ok. 250 ton rocznie czyli ok. 4 wagonów węgla oraz ograniczenie emisji CO2 o ok. 500 ton/rok. Ograniczy to również wzrost cen ciepła. Oprócz wymiernych korzyści środowiskowych i ekonomicznych, inwestycja ta wpłynie na poprawę niezawodności dostaw ciepła – mówi Dariusz Musiał prezes zarządu Veolia Zachód.

Kolejnym, ważnym elementem prac modernizacyjnych była budowa w hali kotłów osobnej sterowni wraz z falownikownią. Znajdujące się tam zaawansowane technologicznie urządzenia i systemy umożliwiają automatyczne dostosowanie parametrów ciepłowni do aktualnych warunków atmosferycznych i odbiorów ciepła, przy jednoczesnej optymalizacji procesów wytwarzania i przesyłu. Oznacza to, że wraz ze wzrostem czy spadkiem temperatury powietrza system sterowniczy zmniejszy lub zwiększy moc kotłów, temperaturę wody sieciowej oraz przepływy w sieci ciepłowniczej. Tym sposobem nastąpi ograniczenie strat ciepła w źródle i w sieci przesyłowej.

Źródło: Veolia
Fot. Veolia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *