ZESPÓŁ ROBOCZY DS. PRYWATYZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ W STOLICY

19 stycznia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się konferencja z udziałem wiceministra Jacka Ozdoby w sprawie powołania zespołu roboczego ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie.

Wiceminister Ozdoba podczas konferencji podkreślił, że celem powołania Zespołu będzie stworzenie raportu obiektywnie oceniającego proces prywatyzacji warszawskich sieci ciepłowniczych przez francuską firmę Veolia (proces miał miejsce w 2011 roku). Przedstawiciel Ministerstwa dodał także, że jednym z powodów stworzenia tego rodzaju grupy są ostatnie awarie odcinające obywateli Warszawy, a w tym m.in. jeden ze szpitali od dostaw ciepła. Według resortu klimatu konieczne jest więc szczegółowe zbadanie kwestii obecnie ponoszonych nakładów inwestycyjnych francuskiej firmy, od których zależy komfort cieplny warszawiaków.

W odniesieniu do samej prywatyzacji minister zauważył, że decyzja odnosząca się do procesu miała zapaść po przeprowadzeniu referendum, które ostatecznie się nie odbyło. Zwrócił również uwagę, że według wypowiedzi niektórych przedstawicieli opozycji powodem sprzedaży sieci rzekomo miało być pozyskanie środków niezbędnych na organizację EURO 2012.

Obecnie trwa proces przyjmowania ekspertów do Zespołu Roboczego. Ministerstwo wystosuje zaproszenia do obecnych oraz poprzednich władz miasta stołecznego Warszawy, a także do przedstawicieli sektora – w tym członków Rady Nadzorczej Veolii.

Pod koniec konferencji, na pytanie jednego z dziennikarzy odnoszące się do kwestii ogólnopolskich problemów sektora ciepłowniczego minister Ozdoba powiedział: „Jesteśmy obecnie w momencie, w którym konieczne jest podjęcie przełomowego kroku i stąd też uruchamiane są nowe programy NFOŚiGW. Jednym z nich jest zainaugurowany kilka miesięcy temu program „Ciepłownictwo Powiatowe”. […] Problemy finansowe przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikają w dużej mierze z kwestii wysokich cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. […] Warto jednak pamiętać, że Polska jest w czołówce krajów w zakresie ilości osób przyłączonych do sieci, a sam sektor stanowi krajową szansę na poprawę jakości powietrza”.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *