ZGORZELEC DOŁĄCZYŁ DO GRUPY SEC

Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC) złożyła najkorzystniejszą ofertę w procesie poszukiwania przez miasto Zgorzelec strategicznego inwestora w zgorzeleckiej spółce ciepłowniczej. W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej SEC zainwestuje w ciepłownię co najmniej 18 milionów złotych. Po wykonaniu planowanych inwestycji ZPEC będzie spełniał wszystkie aktualne i przyszłe normy dotyczące ochrony środowiska, co diametralnie zmieni zanieczyszczenie powierza w mieście a zastosowane technologie pozwolą uniknąć znacznych podwyżek cen ciepła dla mieszkańców.

We wrześniu 2020 r. Gmina Miasto Zgorzelec zaprosiła zainteresowane podmioty do przetargu na zakup 75% udziałów w Zgorzeleckim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (ZPEC). Oferta Szczecińskiej Energetyki Cieplnej okazała się najkorzystniejsza.

We środę 31. marca br. pomiędzy SEC a Miastem Zgorzelec została podpisana umowa nabycia udziałów w ZPEC. Zobowiązania inwestycyjne inwestora zakładają m.in. modernizację źródła, zmianę technologii wytwarzania ciepła, dostosowanie źródła do wymagań środowiskowych oraz rozwój nowych usług.

Miasto zachowa 15-procentowy pakiet udziałów, który pozwoli na kontrolę działań spółki. Kolejne 10 procent udziałów zostanie nieodpłatnie przekazane pracownikom ZPEC-u.

Unijne regulacje wymuszają na wszystkich ciepłowniach zmianę paliwa na bardziej ekologiczne. Aby móc zmodernizować ZPEC należałoby wydać 18 mln zł, co zablokowałoby miejski budżet inwestycyjny na co najmniej 3 lata.

Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców, dlatego wybraliśmy doświadczonego i godnego zaufania partnera. Sprawdziliśmy to – SEC przyczynia się do stabilnego rozwoju spółek ciepłowniczych w woj. zachodniopomorskim i woj. lubuskim, angażuje w procesy inwestycyjne, przekazuje doświadczenie i wiedzę – podkreśla Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. I dodaje – Takiego inwestora nam potrzeba, aby nasza zgorzelecka ciepłownia sprostała nowym regulacjom unijnym. My również chcemy, by nasi mieszkańcy odczuli pozytywne efekty zmiany.

Z kolei Prezes spółki ZPEC Grzegorz Bicki zwraca uwagę na pracowniczy aspekt prywatyzacji – Pracownicy rozumieją konieczność procesu prywatyzacyjnego, jednak zmiana zawsze budzi czysto ludzkie wątpliwości. Gotowość inwestora do rozmów z przedstawicielami pracowników i pakiet socjalny w postaci gwarancji zatrudnienia na 5 lat, rozwiązania płacowe i socjalne co najmniej takie same, jak obowiązujące, oraz premia prywatyzacyjna – to pozwala naszym pracownikom czuć się spokojnie i bezpiecznie.

We wszystkich 10. polskich miastach, w których Szczecińska Energetyka Cieplna odpowiada za dostawy ciepła, zainwestowany kapitał oraz nowoczesne zarządzanie przełożyły się na znaczącą zmianę – zmodernizowano źródła, spółki są rentowne, a ceny ciepła stabilne.

Dziękuję Panu Burmistrzowi i całej Radzie Miasta za zaufanie i powierzenie nam odpowiedzialności za dostawy ciepła do miasta Zgorzelec – mówi Mariusz Majkut prezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Cieszymy się nasza oferta okazała się najkorzystniejsza i że będziemy mogli zaproponować miastu Zgorzelec i jego Mieszkańcom nasze najnowocześniejsze, efektywne i sprawdzone już w innych spółkach naszego koncernu, rozwiązania energetyczne – dodaje Mariusz Majkut – Bardzo cieszymy się również z inicjatywy samorządów po obu stronach Nysy mającej na celu połączenie systemów ciepłowniczych Zgorzelca i Görlitz. Nie bez znaczenia dla tego projektu będzie nasze doświadczenie z utworzenia połączenia pomiędzy systemami ciepłowniczymi Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Gmina Zgorzelec była dotychczas właścicielem 100% udziałów w ZPEC. SEC w drodze zakupu objął 75 % kapitału zakładowego spółki ZPEC. Kwota transakcji wyniosła 16,5 mln PLN. Zysk ze sprzedaży ZPEC-u zostanie przeznaczony na kompleksową modernizację Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Zgorzelcu.

Źródło: SEC
Fot. SEC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *