ZIELONE MICHAŁOWO. JAK GMINA MOŻE OSIĄGNĄĆ NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNĄ DO ROKU 2025

Na podstawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym jej długoterminowej wizji dążenia do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz mechanizmów regulacyjnych stymulujących osiąganie efektów w najbliższych dziesięcioleciach Ministerstwo Środowiska i Klimatu opracowało w lutym br. krajową strategię energetyczną. Głównym jej założeniem jest osiągnięcie w 2030 r. niskoemisyjnej transformacji energetycznej.

Na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. skierowanych zostanie ok. 260 mld PLN ze środków unijnych i krajowych. Natomiast w ogłoszonym niedawno Krajowym Planie Odbudowy na dotacje dla klastrów energii przydzielonych zostało 3 mld zł.

Zielone Michałowo do 2025 r.

Gmina Michałowo zakłada osiągnięcie celu, jakim jest Zielone Michałowo już w roku 2025. Czy Michałowo może osiągnąć neutralność klimatyczną szybciej i jak jest do tego przygotowane – można było się przekonać na dzisiejszej, 19 maja konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

W konferencji zorganizowanej przez Burmistrza Michałowa i Klaster Energii Energyregion Michałowo uczestniczyli samorządowcy: burmistrz Michałowa Marek Nazarko, burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek, wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, zastępca burmistrza Tykocina Robert Sidorski oraz przedstawiciele firm IEN Energy i Zielona Energia – Lech Gryko, Daniel Raczkiewicz i Arkadiusz Mikołajczyk.

Na potrzeby dzisiejszej konferencji została opracowana strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej przez gminę Michałowo do roku 2025, którą przedstawili Daniel Raczkiewicz i Arkadiusz Mikołajczyk (autor koncepcji).

Prelegenci podkreślali, że Michałowo jako gmina wyróżnia się na tle innych gmin, gdyż dzięki oddolnym inicjatywom lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu terytorialnego od dłuższego czasu aktywnie uczestniczy w transformacji energetycznej.

Dzięki dobrej współpracy klastra i gminy Michałowo w gminie powstała biogazownia, oddanie drugiej biogazowni do użytku jest planowane na październik br. W gminie funkcjonuje sieć ciepłownicza, stale rozbudowywana, do której zostały podłączone stopniowo kolejne budynki.

Pierwszy odcinek powstał w roku 2015 i zasila w ciepło Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Szkołą Podstawową. Odcinek ten został wybudowany przez lokalnego przedsiębiorcę, który jednocześnie jest wytwórcą ciepła w odnawialnym źródle.

W roku 2018 została podjęta przez władze samorządowe strategiczna dla miasta decyzja o budowie przez samorząd strukturalnej sieci ciepłowniczej. Obecnie w ciepło zasilane są następujące obiekty miejskie: Urząd Miasta Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia, Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Liceum.

„To nie lada wyczyn, budowa sieci ciepłowniczej w małej gminie” – pochwalił Daniel Raczkiewicz.

Trzeba zbudować ring

Prelegenci podkreślali, że Michałowo podejmując decyzję o budowie miejskiej sieci ciepłowniczej dokonało właściwego wyboru i niejako zdecydowanie wyprzedziło działania ustawodawcy w tym zakresie. A w przededniu kolejnej perspektywy finansowej władze gminy są w uprzywilejowanej sytuacji dysponując odcinkiem sieci ciepłowniczej zasilanej z OZE.

Kolejnym przedsięwzięciem powinno być zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zamknięcie pierścienia sieci, zwiększenie zdolności produkcyjnych ciepła z OZE na ternie gminy, dalszy rozwój sieci ciepłowniczej w kierunku kolejnych przyłączeń.

Zalecenia wg strategii:

  • do końca 2022 r. zamknięcie struktury sieci ciepłowniczej – pierścień,
  • do roku 2025 przyłączenie obiektów zamieszkania zbiorowego i wszystkich obiektów gminnych,
  • do roku 2025 przyłączenie planowanego osiedla mieszkań komunalnych,
  • do roku 2025 przyłączenie mieszkańców i innych odbiorów indywidualnych.
  • Ważne jest też, by gmina starała się w całości zapanować nad siecią cieplną, gmina powinna przejąć sieć i w tym celu porozumieć się z prywatnym przedsiębiorcą.

Realizacja przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa sieci ciepłowniczej w pierścień (tzw. ring) umożliwi stworzenie możliwości przyłączenia kolejnych odbiorców takich jak: planowane nowe przedszkole (oznaczenie na mapie 13), osiedle przy ulicy Sienkiewicza (11), Gospoda i Hotel przy ulicy Białostockiej (14), biblioteka miejska (15), blok przy ulicy Hieronimowskiej (12), osiedle przy ulicy Świętojańskiej (10), planowana inwestycja mieszkaniowa Miasta Michałowo (17).

Przygotowanie gminy Michałowo

Jak już jest przygotowana gmina Michałowo przedstawił zebranym burmistrz Marek Nazarko. Z inwestycji gminnych wymienił montaż instalacji OZE na potrzeby własne gminy (dofinansowanie z RPO – 1,1 mln zł), montaż efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie (dofinansowanie – 300 tys. z RPO), budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń (4,2 mln zł dofinansowania z RPO), projekt – Zachowanie cennych zasobów przydorniczych na terenie zbiornika Simianówka (7 mln zł dofinansowania z RPO); plany – budowa przedszkola jako budynku pasywnego, Centrum Aktywnosći Lokalnej i Centrum konferencyjno-wystawiennicze – 3 budynki w ramach Centrum Pokazowe OZE oraz rozbudowa ciepłociągu. Warto przy tym wspomnieć, że z biogazowni korzystają prywatni przedsiębiorcy, jak np., firma TMK Projekt, która właśnie uruchomiła pierwszą w gminie stację ładowania samochodów elektrycznych oraz firma EKO Dane, która buduje tu Centrum Przetwarzania Danych.

Gmina planuje również budowę małej biogazowni w Bondarach, takiej która mogłaby zasilać w ciepło dom opieki społecznej i okoliczne budynki mieszkalne.

„Uważam, że przed nami jest duża szansa, przed nami, jako gminą Michałowo, a także innymi gminami, które są członkami Klastra Energii, szansa, którą powinniśmy wykorzystać” – podsumował burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Źródło: Michałowo UM
Fot. Pixaby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *