ZŁA SYTUACJA FINANSOWA ELEKTROCIEPŁOWNI W 2019 BYŁA OKOLICZNOŚCIĄ WYJĄTKOWĄ

Prezes URE Rafał Gawin ocenia, że zła sytuacja finansowa sektora elektrociepłowni w roku 2019 była „okolicznością wyjątkową”. Co więcej, według prezesa, nie wynikało to do końca z sytuacji rynkowej. Zmianę ma przynieść rok 2020.

„Moim zdaniem zła sytuacja elektrociepłowni w 2019 r. była sytuacją wyjątkową, wynikającą z uproszczonego modelu regulacyjnego, który w obecnym kształcie siłą rzeczy powoduje pewne opóźnienie w przenoszeniu kosztów”- powiedział Rafał Gawin i dodał, że „model ten zakłada uwzględnienie wskaźników referencyjnych, kalkulowanych z rocznym opóźnieniem. Taryfy dla elektrociepłowni zostały skalkulowane na bazie kosztów nieuwzględniających dużego skoku cen uprawnień do emisji CO2 z 2018 r., który nastąpił w bardzo krótkim czasie”.

W opinii prezesa URE można spodziewać się, że w związku z kalkulacją nowych wskaźników, które uwzględniają przede wszystkim wzrost cen uprawnień do emisji CO2, nowe taryfy będą przenosiły już wszystkie, aktualne koszty.

Jako dodatkową okoliczność Gawin wskazał dużą dowolność dzielenia kosztów między produkcję ciepła, a produkcję energii elektrycznej w kogeneracji. „Uważamy, że obraz ciepłownictwa skojarzonego, czyli sektora elektrociepłowni jest zaburzony tak dużą swobodą podziału kosztów” – ocenia.

W raporcie prezesa URE możemy przeczytać, że rok 2019 przyniósł wzrost kosztów o 6,2 proc., a po raz pierwszy od 2013 r. przychody osiągnięte przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze nie umożliwiły pokrycia kosztów prowadzenia działalności, polegającej na zaopatrzeniu odbiorców w ciepło. Wskaźnik rentowności znalazł się na minusie – o 3 proc., obniżając się o 4,8 pkt rok do roku. Niestety dotyczyło to zwłaszcza kogeneracji, gdzie rentowność spadła o ponad 8,3 pkt. Nie mniej sprawozdania Ministerstwa Aktywów Państwowych wyraźnie wskazały, że przedsiębiorstwa odnotowały wysoki wskaźnik rentowności sprzedaży energii elektrycznej i ciepła łącznie.

Prezes URE z optymizmem podchodzi do następnego raportu: „Powinien pokazać już całkiem inną sytuację sektora ciepłowniczego, szczególnie w części elektrociepłowni. Będzie to wynikało z aktualnej sytuacji rynkowej”.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *