ZMIANY W ANTYSMOGOWYCH PILOTAŻACH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM I PSZCZYNIE

Od 16 sierpnia 2021 r. obowiązują ułatwienia w dwóch pilotażach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej służących poprawie jakości powietrza. Zmiany mają zachęcić mieszkańców budynków wielorodzinnych w woj. zachodniopomorskim i w Pszczynie (woj. śląskie) do wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów.

Podobnie, jak w programie „Czyste Powietrze”, tak i w antysmogowych pilotażach, NFOŚiGW podwyższył progi dochodowe uprawniające do skorzystania z podwyższonego dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (od 3 do 20 lokali). Od 16 sierpnia br., dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł (wcześniej 1960 zł – wzrost o 229 zł), a dla wieloosobowych – 1564 zł na osobę (wcześniej 1400 zł – wzrost o 164 zł).

Ponadto w pilotażach – w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych – zrezygnowano z wymogu wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (dokumenty dotyczące ewentualnej obecności ptaków lub ich siedlisk, a także nietoperzy) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ten wymóg ograniczał wiele wspólnot mieszkaniowych, co uniemożliwiało złożenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku tej grupy beneficjentów, wspomniane ekspertyzy będą konieczne, ale dopiero na etapie złożenia wniosku o płatność.

Antysmogowe pilotaże rozpoczęły się w roku bieżącym – 14 kwietnia w woj. zachodniopomorskim i 16 kwietnia w Pszczynie – a prowadzone są przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotychczas (stan na 13.08.2021 r.) w ramach pilotaży złożono 435 wniosków o dofinansowanie (422 w woj. zachodniopomorskim i 13 w Pszczynie). Kolejne tego typu działanie zaplanowano dla woj. dolnośląskiego – tam o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości powietrza przez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych będzie można ubiegać się już w drugiej połowie września bieżącego roku.

Źródło: MKiŚ
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *