ZMIANY W ZARZĄDZIE NFOŚIGW

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wręczyła 31 marca 2022 r. powołanie dr Przemysławowi Ligenzie na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przemysław Ligenza, dr nauk ekonomicznych, lider rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych), posiadający ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe.

Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem była optymalizacja kosztów i wprowadzenie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jednym z kluczowych działań zarządczych na rożnych poziomach menedżerskich jest rozwój kompetencji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektywne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji. 

Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *