Home Archive by category Smog

Smog

CORAZ WIĘCEJ INSTALACJI OZE W KRAKOWIE

Miasto podsumowuje kolejny rok działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ile czynnych palenisk znajduje się w Krakowie? Jakie wnioski płyną z kontroli przestrzegania zakazu stosowania paliw stałych? Ile nowych instalacji odnawialnych źródeł energii powstało w mieście dzięki dofinansowaniom z miejskiego programu?

„Chociaż w Krakowie już od ponad roku obowiązuje zakaz stosowania węgla i drewna, często otrzymujemy pytania o to, ile czynnych palenisk wciąż znajduje się na terenie miasta. Odpowiedź na to pytanie dają nam wyniki kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej” – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK.

W trwającym sezonie grzewczym w okresie od września do grudnia 2020 r. przeprowadzono ponad 1000 kontroli przestrzegania zakazu używania paliw stałych. Z danych zebranych przez Wydział wynika że stwierdzono 34 wykroczenia, nałożono 10 mandatów karnych na łączną kwotę 1,6 tys. zł, sporządzono 15 notatek pod wniosek do sądu o ukaranie sprawcy oraz w dziewięciu przypadkach pouczono sprawcę. Pozostałe kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Dla porównania, w sezonie grzewczym 2019/2020 (od września do marca) przeprowadzono ponad 7 tys. kontroli. Efektem tych działań było stwierdzenie 368 wykroczeń. Nałożono 92 mandaty na łączną kwotę 23,5 tys. zł, sporządzono 267 notatek pod wniosek do sądu o ukaranie sprawcy oraz w dziewięciu przypadkach pouczono sprawcę. Na podstawie tych danych można wysnuć wniosek, że wykroczenia w zakresie nieprzestrzegania zakazu stosowania paliw stałych w instalacjach grzewczych w Krakowie mogą dotyczyć kilkuset przypadków w sezonie grzewczym.

Spadek liczby czynnych palenisk węglowych w 2020 r. nastąpił nie tylko w wyniku systematycznie prowadzonych kontroli, ale możliwy był również m.in. dzięki dotacjom z Programu likwidacji instalacji grzewczych – 22 źródła niskiej emisji zostały zastąpione źródłami proekologicznymi oraz Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii – dzięki realizacji inwestycji z zakresu OZE zdemontowano 128 źródeł na paliwo stałe.

Przyjęty w 2020 r. nowy program dotacyjny – Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (PROZE) – ma na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji i jednoczesne wprowadzenie alternatywy dla tradycyjnych nieodnawialnych nośników energii poprzez rozpowszechnienie użytkowania Odnawialnych Źródeł Energii.

„Zainteresowanie programem było ogromne” – przyznaje dyrektor Jan Urbańczyk – „mimo krótkiego, miesięcznego naboru do wydziału wpłynęło blisko 1900 wniosków, o wartości ponad 29 mln złotych. To niemal trzykrotnie więcej niż zarezerwowane na realizację programu 11 mln złotych, co świadczy o chęci stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz racjonalnego zarządzania energią przez krakowian”.

W ramach realizacji programu w 2020 roku zostały wykonane 692 instalacje OZE, w tym: 129 powietrznych pomp ciepła, dwie pompy ciepła gruntowe, 553 instalacje fotowoltaiczne oraz osiem instalacji kolektorów słonecznych. Łączna kwota dotacji przekazana na realizację PROZE to 10 309 316,70 zł.

Program rozwoju odnawialnych źródeł energii umożliwił, po raz pierwszy, uzyskanie dotacji do instalacji fotowoltaicznych i to właśnie one cieszyły się największym zainteresowaniem, aż 1300 spośród wniosków w programie dotyczyło właśnie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych. Z posiadanych przez gminę informacji wynika, że liczba nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Krakowie rośnie w rekordowym tempie.

Od 2014 roku na obszarze miasta podłączono 3585 mikroinstalacji fotowoltaicznych, z czego 2456 (aż 68,5 proc.) tylko w 2020 roku. Mikroinstalacje fotowoltaiczne wykonane ze wsparciem finansowym pochodzącym z PROZE (553 instalacje) stanowiły 22,5 proc. wszystkich powstałych w ubiegłym roku w Krakowie.

Montowanie ogniw fotowoltaicznych przynosi szereg korzyści, m.in. uniezależnienie od podwyżek cen prądu, co może być kluczowym elementem wpływającym na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Krakowie. Miasto wspiera i umożliwia mieszkańcom bycie prosumentami, czyli jednocześnie producentami i konsumentami energii elektrycznej. Dzięki systemowi opustu, czyli bezgotówkowemu rozliczeniu energii elektrycznej, nadwyżkę wyprodukowanej energii można przekazać do sieci energetycznej, a następnie odebrać w czasie zwiększonego zapotrzebowania np. w zimie. Inną zaletą fotowoltaiki jest wytwarzanie energii elektrycznej z darmowej, odnawialnej energii słonecznej w sposób bezemisyjny. Wszystko to, wpływa na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką, co w efekcie przynosi również wymierny efekt ekologiczny.

W ubiegłym roku Gmina Miejska Kraków wypłaciła 4 435 916,06 zł na dotacje w ramach, znanego już mieszkańcom Krakowa, Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Dzięki temu w 115 budynkach na terenie Krakowa wykonane zostały prace termomodernizacyjne, wpływające na poprawę efektywności energetycznej tych nieruchomości i przyczyniające się do obniżenia kosztów za ogrzewanie budynków, w wyniku zmniejszonego zapotrzebowania na energię.

W 2021 r. kontynuowany będzie Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa oraz Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Środki zarezerwowane na ten cel w budżecie miasta to, odpowiednio, 1 mln zł i 4 mln zł. Nabory do programów planowane są na przełomie I i II kwartału bieżącego roku.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay

OŚWIĘCIM CHCE ZAOSTRZENIA PRZEPISÓW ANTYSMOGOWYCH

Miasto zamierza przyjąć regulacje, które pozwolą na wprowadzenie zakazu spalania węgla po 2032 roku w nieruchomościach znajdujących się w Oświęcimiu. Projekt uchwały został przygotowany w ubiegłym roku. Główne zapisy dokumentu były konsultowane z mieszkańcami i środowiskami działającymi na rzecz czystego powietrza.

„Musimy być odpowiedzialni i wspólnie zawalczyć o nasze zdrowie. Mamy przykłady Krakowa czy innych miast w Polsce, które wprowadziły takie zakazy. Liczę, że w ten sposób w zdecydowanym stopniu poprawimy u nas jakość powietrza, a władze Województwa Małopolskiego przychylą się do tej propozycji, bo to od Sejmiku ostatecznie zależy, czy te przepisy wejdą w życie w naszym mieście” – zaznacza prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Po 2032 roku palenie węglem byłoby już definitywnie zakazane. Dotyczyłyby to nie tylko mieszkań, ale również innych nieruchomości, czyli budynków firm i instytucji. Od 1 stycznia 2023 roku będzie całkowity zakaz spalania węgla w piecach pozaklasowych w tych budynkach. Piece klasy 3 i 4 powinny zniknąć z krajobrazu miasta od 1 stycznia 2027 roku, a kotły 5 klasy od 1 września 2030 roku.

Nowe domy, budynki w Oświęcimiu oddane do użytkowania po 1 września 2022 roku, w zakresie rodzaju ich ogrzewania, nie będą mogły przyjmować rozwiązań, w których będą stosowane paliwa stałe. Od tej daty będzie też obowiązywał zakaz spalania paliw stałych w mieszkaniach, które mają sieć ciepłowniczą i gazową.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie dotacjami

W minionym roku 133 mieszkańców Oświęcimia wymieniło tzw. “kopciuchy” na nowe źródło ciepła. Na dotacje do ekologicznych źródeł ciepła wydano z budżetu miasta w ubiegłym roku blisko 900 tys. zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się piece gazowe, aż 103 mieszkańców zdecydowało się na taki sposób ogrzewania. Kotły węglowe niskoemisyjne zamontowało 15 osób. Do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej podłączyły się 4 domy. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się instalacje fotowoltaiczne wraz z pompami ciepła. Na takie rozwiązania zdecydowało się 2 mieszkańców. Pompa ciepła została zainstalowana w jednym domu, podobnie jak kolektory słoneczne. Na fotowoltaikę zdecydowało się 3 mieszkańców. A kotły elektryczne zamontowano w 4 domach.

W Oświęcimiu jest blisko 2700 domów jednorodzinnych. Do wymiany pozostało w nich jeszcze 685 pieców pozaklasowych i 234 klasy III i IV. Łącznie to 919 starych kotłów.

Dopłaty z budżetu miasta wynoszą do 7 tys. zł w przypadku pieców gazowych, do sieci ciepłowniczej do 6 tys. zł. Do kotła olejowego, elektrycznego i kolektora słonecznego miasto dopłaca 5 tys. zł. Do 16 tys. zł można dostać na pompy ciepła wraz z fotowoltaiką, a na same pompy do 10 tys. zł.

„Na przestrzeni ostatnich lat udało się zlikwidować 542 stare kotły, a na dotacje z miejskiej kasy wydano łącznie blisko 3 mln zł. – Nasze konkretne działania przekładają się na mniejszą ilość „kopciuchów” w mieście. Dalej jednak pozostało 685 pieców „pozaklasowych”. Dlatego zachęcam mieszkańców, którzy myślą o wymianie źródła ogrzewania do skorzystania z dotacji, abyśmy wspólnie mogli zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy. Rok 2023, w którym zacznie obowiązywać zakaz palenia w tzw. „kopciuchach” zbliża się nieuchronnie. Dlatego nie zostawiajcie Państwo tej decyzji na ostatnią chwilę. Wymieńcie swój stary piec jeszcze w tym roku, dopóki są pieniądze w budżecie miasta i jest możliwość skorzystania z dotacji” – apeluje prezydent Janusz Chwierut.

Miasto zleciło też inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, ponieważ zapisy uchwały będą także obowiązywać wszystkich przedsiębiorców.

Źródło: UM Oświęcim
Fot. Pixabay

RYBNIK LIDEREM PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W WOJ. ŚLĄSKIM!

1228 wniosków udziału w programie Czyste Powietrze złożyli w 2020 roku mieszkańcy Rybnika. To najwięcej w skali miast i gmin całego województwa śląskiego. Łącznie w województwie mieszkańcy złożyli ponad 15,4 tys. wniosków do rządowego programu.

Warto dodać, że w ubiegłym roku z 1179 rybnickimi wnioskodawcami podpisane zostały już umowy o dofinansowanie domowych inwestycji w nowe źródło ciepła.

„Właścicielom użytkującym stare, ponad 10-letnie kotły węglowe został już tylko niecały rok na to, by wymienić swojego kopciucha na kocioł 5 klasy, ekoprojekt, pompę ciepła lub podłączyć się do sieci. Zobowiązują do tego zapisy obowiązującej w województwie śląskim uchwały antysmogowej” – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

„Tak naprawdę jednak to nie widmo mandatu powinno motywować do modernizacji źródła ciepła, ale troska o zdrowie i życie najbliższych. To wielki wstyd truć członków rodziny i sąsiadów przez palenie w starym piecu. Wymiana pieca to kosztowna inwestycja, ale zdrowie jest wartością bezcenną, dlatego warto zainteresować się dostępnymi dotacjami i możliwym do uzyskania dofinansowaniem na to zadanie” – dodaje prezydent.

Taką opcją jest rządowy program Czyste Powietrze – świadczy o tym rekordowe zainteresowanie rybniczan oferowanym przez ten program dofinansowaniem. Planowany budżet „Czystego Powietrza” w całym kraju do 2029 r. to 103,3 mld zł.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

W ŁODZI RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ NA WYMIANĘ PIECÓW

5 stycznia Prezydent Miasta Hanna Zdanowska podpisała zarządzenie uruchamiające procedurę V edycji naboru wniosków dotacyjnych na wymianę źródeł ogrzewania – poinformował Krzysztof Honkisz, główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W dniach 15.01.2021 – 31.03.2021 r. Urząd Miasta Łodzi prowadzić będzie nabór wniosków na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania.

W poprzednich latach program cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W obecnym roku z powodu pandemii ograniczyliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu osoby zainteresowanej projektem z pracownikiem urzędu. W punktach obsługi mieszkańców dostępne będą wszelkie broszury informacyjne. Wniosek o udzielenie dotacji jest bardzo czytelne, składa się tylko z dwóch stron.

W tegorocznym budżecie miasta na program przeznaczono 3 mln zł. Z dotacji w wysokości 7 tys. zł mogą skorzystać najemcy i właściciele lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i wspólnotowych, a także najemcy w kamienicach prywatnych. Do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kamienic prywatnych dotacja wynosi do 50 tys. zł.

„Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zachęcamy wszystkich do wzięcia w nim udziału. Do 2027 roku wszystkie nieekologiczne paleniska na terenie naszego miasta muszą zostać zlikwidowane. Wspólnie musimy zadbać o nasze środowisko i jakość powietrza” – dodał główny specjalista Krzysztof Honkisz.

„W minionym roku przy ulicy Kilińskiego prawie 20 mieszkań zmieniło swoje źródło ogrzewania” – przypomniał Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej i dodał: „Cieszę się, że wystartowała kolejna edycja programu. Radni będą starali się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców z informacjami o projekcie. Dla nas wszystkich jest to bardzo ważny temat, ponieważ oddychamy jednym powietrzem. Każdy powinien to zrozumieć. Musimy pracować nad jakością powietrza i nie truć się nawzajem”.

Źródło: UM Łódź
Fot. Pixabay

RYBNIK WYMIENIŁ KOLEJNE WĘGLOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Kolejna cegiełka dołożona do walki o czyste powietrze. Miasto Rybnik otrzymało bezzwrotną dotację ze środków UE w wysokości 323 836,26 zł na projekt obejmujący wymianę węglowych źródeł ciepła w 3 budynkach MOSIR.

„Chodzi o budynki szatniowo-administracyjne przy boiskach w dzielnicach Radziejów i Niedobczyce oraz budynek zaplecza w ośrodku w Rybniku-Kamieniu. Źródła węglowe w tych obiektach zostały zastąpione niskoemisyjnymi źródłami opartymi o technologię OZE (pompy ciepła i kotły na biomasę). Inwestycja została zrealizowana w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 413 687,68 zł” – wyjaśnia Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

Przed samym końcem roku, w sylwestra, na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ukazała się wiadomość o rozstrzygnięciu konkursu w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii.

Źródło: UM Rybnik
Fot. Pixabay

KRAKÓW: MNIEJ DNI ZE SMOGIEM

Początek roku to czas podsumowań. 2020 to kolejny rok z pozytywnymi danymi, dotyczącymi stanu jakości powietrza w Krakowie. Sukcesywnie spada liczba dni z przekroczeniami dobowymi pyłu PM10 oraz średnie stężenie pyłów, odnotowywane na wszystkich stacjach monitoringu w mieście.

W roku 2018 było ponad 100 dni z przekroczeniami, w zeszłym – poniżej 50. Również od dwóch lat nie przekroczyliśmy normy rocznej dla pyłu PM10, (która wynosi 40 µg/m3), biorąc pod uwagę – tak jak w przypadku liczby dni – średnią ze wszystkich stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanych na terenie miasta.

W 2019 r. Kraków zakończył na szeroką skalę dotowanie wymiany pieców na paliwa stałe w związku z wprowadzonym zakazem używania węgla czy drewna do ogrzewania budynków i jest liderem tego procesu w Polsce.

W minionym roku uruchomiony został jeszcze program likwidacji instalacji grzewczych, który obejmował mieszkańców starających się o dotację w latach wcześniejszych, którzy z różnych względów głównie formalnych nie mogli jej otrzymać.

W 2021 r. Miasto będzie kontynuować program termomodernizacji budynków jednorodzinnych czy program osłonowy, związany z dopłatami do rachunków po wymianie na ekologiczne źródło ciepła. Dużym zainteresowaniem cieszą się również dotacje związane z odnawialnymi źródłami energii, o które także będzie się można starać w najbliższych miesiącach.

„Działania miasta w zakresie poprawy jakości powietrza przynoszą efekty, ale to nie znaczy, że będą one w błyskawicznym tempie odczuwalne. Wymaga to czasu i współpracy w obszarze gmin ościennych czy całej Małopolski. Kraków nie jest samotną wyspą, a na stan powietrza ma wpływ bardzo wiele czynników, również to jak wygląda tempo wymiany pieców poza granicami stolicy Małopolski” – mówi Paweł Ścigalski pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

„Widzimy jednak, że sukcesywnie, z roku na rok, oddychamy coraz lepszym powietrzem, w którym jest zdecydowanie mniej pyłów czy innych szkodliwych związków chemicznych jakimi są choćby rakotwórcze węglowodory aromatyczne” – dodaje Ścigalski.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay

MIASTO ZNÓW DOŁOŻY DO WYMIANY PIECÓW

Międzyrzecki samorząd wygospodarował kolejne 100 tys. zł na wymianę tzw. kopciuchów. Miejski Program Wymiany Pieców będzie realizowany w 2021 roku i przewiduje dofinansowanie do 5 tys. zł dla mieszkańca, który spełni odpowiednie warunki. 29 grudnia zostanie podjęta uchwała w tej sprawie.

Dotacja celowa może być przyznana na trwałą wymianę źródła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na bardziej ekologiczne: pellet, gaz, olej, prąd, sieć ciepłowniczą oraz pompę ciepła. Wnioskodawcami mogą być osoby, które nie otrzymały wsparcia w ramach programu rządowego „Czyste powietrze”. Na wskazanej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Wysokości dotacji celowej to 50 proc. rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych netto, które obejmują demontaż starego pieca i zakup oraz montaż nowego, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski będzie można składać w marcu.

W 2020 r. z programu skorzystało 19 osób. Zamontowano 13 pieców na gaz ziemny, 5 na pellet i 1 na olej opałowy.

Źródło: UM Międzyrzec Podlaski
Fot. Pixabay

WIĘCEJ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA. WALKA ZE SMOGIEM TRWA

Smog pojawiający się w sezonie grzewczym to problem, z którym boryka się wiele miast w całej Polsce. W Radomsku podjęto w ostatnich latach działania, które wpływają na poprawę sytuacji. Coraz więcej mieszkańców wymienia stare piece na ekologiczne źródła ogrzewania.

Co najmniej 139 starych pieców tylko w 2020 roku mieszkańcy Radomska zamienili na ekologiczne źródła ogrzewania. 86 pieców wymienionych zostało z pomocą miejskiej dotacji, a 53 dzięki programowi „Czyste Powietrze”.

Na realizację programu dotacji w roku 2020 miasto Radomsko przeznaczyło 500.000 zł. Złożono 107 deklaracji, z czego 21 osób zrezygnowało z programu (powody: brak możliwości przyłączenia się do planowanego źródła ciepła (gaz, ciepłociąg). Ostatecznie odebrano i rozliczono 86 inwestycji na kwotę 483 244,70 zł.

Dla porównania sąsiedni Piotrków Tryb. czy Tomaszów Maz. nie oferują mieszkańcom dotacji z miejskiego budżetu. Pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie, podobnie jak w Radomsku pomagają mieszkańcom w wypełnianiu wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Miasto Bełchatów natomiast w budżecie w 2020 roku przeznaczyło kwotę 190 tys. zł na dotacje dla mieszkańców do wymiany pieca. Dzięki tej kwocie zlikwidowano 38 nieekologicznych kotłów.

W 2020 roku w Częstochowie przeznaczono z budżetu 500 000 złotych na wymianę starych pieców. Udzielono 61 dotacji (od max 3 000 do max 5 000 zł w zależności od rodzaju paliwa nowej instalacji). Do rządowego programu „Czyste powietrze” radomszczanie złożyli 172 wnioski o wymianę starego pieca. Z tego rozliczono 53 umowy (stan na 02.12.2020 r.). Warto podkreślić, że mieszkańcy, którzy złożyli wnioski i podpisali umowę mogą zrealizować inwestycję w ciągu 30 miesięcy.

Miasto kontroluje paleniska

Kontroli palenisk dokonują pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku z pomocą dzielnicowych. W 2020 roku do Wydziału wpłynęło około 70 zgłoszeń od mieszkańców dotyczących podejrzenia wykorzystywania do celów grzewczych, jako paliwa materiałów zakazanych. W wyniku przeprowadzenia kontroli ujawniono 9 przypadków niestosowania się do zakazu wykorzystywania niektórych paliw do celów grzewczych, a właściciele nieruchomości zostali ukarani mandatami karnymi. Dodatkowo pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku dokonują bieżących kontroli w poszczególnych dzielnicach miasta.

Źródło: UM Radomsko
Fot. Pixabay

5 MLD ZŁ NA DOTACJE Z NFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 roku planuje przeznaczyć na dotację 5 mln zł. Jest to około 1,1 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Fundusz informuje, że w planowanej kwocie kosztów finansowania dotacyjnego największy udział będą miały Fundusz Dróg Samorządowych oraz inwestycje pro-klimatyczne pochodzące z programów „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”.

Na program „Czyste powietrze” przeznaczono 1,7 mld zł, a na „Mój Prąd” 0,5 mld zł. W przypadku fotowoltaiki środki te będą jednak wykorzystane na realizację dopłat z zakończonego w 2020 roku naboru. W tej chwili nie wiadomo jeszcze ile pieniędzy trafi na zapowiadaną nową odsłonę programu „Mój prąd 2.0”.

“Należy pamiętać, że na finansowanie programu Czyste Powietrze oprócz środków wskazanych w niniejszym planie składają się również środki z ulgi termomodernizacyjnej, kwoty z budżetu Unii Europejskiej określone w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz środki pochodzące z sektora bankowego na udzielone pożyczki i kredyty” – zwraca uwagę NFOŚiGW.

„Aktualnie plan na 2021 r. zakłada, że na wsparcie finansowe termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych kotłów w ramach programu “Czyste powietrze” w latach 2021-2024 przeznaczy ponad 9 mld 440 mln zł”. Zwrócono jednak uwaga, że ta kwota może być wyższa i “będzie wynikać z analizy zgłaszanego zapotrzebowania, przy wykorzystaniu dedykowanych temu celowi środków opłaty emisyjnej”.

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

NAJWIĘKSZY W HISTORII ŁODZI PROJEKT TERMOMODERNIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Ostatnie 22 budynki szkół i przedszkoli zostały w zeszłym roku poddane termomodernizacji w ramach projektu „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt zeszłorocznych prac to 33 197 257,50 zł (w tym z UE: 12 040 677 zł).

Projekt był realizowany przez łódzki samorząd w latach 2017 – 2020, obejmuje łącznie 70 budynków szkół i przedszkoli w 66 placówkach (w niektórych szkołach prace obejmowały więcej niż 1 budynek). To największy tego rodzaju projekt inwestycyjny w placówkach edukacyjnych jaki prowadziło miasto, wcześniej tj. od 2012 roku do połowy 2017 w ramach innych, mniejszych projektów unijnych udało się poddać termomodernizacji 77 budynków oświatowych.

Termomodernizacje oznaczają wymianę lub remont (w zależności od placówki i potrzeb) węzła cieplnego, montaż nowych kaloryferów, docieplenie budynku, wymianę okien, drzwi a także zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia. Uzupełnieniem prac jest nowa elewacja co oznacza, że placówki po remontach są cieplejsze, tańsze w utrzymaniu, bo zmniejszają się rachunki za ogrzewania oraz energię i ładniejsze. Co ważne – termomodernizacje oznaczają także mniej smogu, bo nowe instalacje są ekologiczne.

Miasto czeka na kolejną unijną perspektywę by ubiegać się o następne środki na prace termomodernizacyjne w placówkach edukacyjnych.

Źródło: UM Łódź
Fot. Unsplash