Home Archive by category Smog (Page 2)

Smog

POZYTYWNE ASPEKTY PRZYŁĄCZENIA BUDYNKU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ciepło pochodzące z sieci należy do najbardziej komfortowych oraz najbezpieczniejszych sposobów na ogrzewanie wody użytkowej oraz budynków mieszkalnych. Coraz większą popularnością cieszy się  także wśród deweloperów oraz administratorów budynków.

W związku z rosnącym zainteresowaniem korzystania z usług sektora ciepłowniczego poniżej przedstawiamy 4 najważniejsze informacje dla odbiorców ciepła sieciowego:

1. Stabilizacja cen

Przy wyborze źródła ciepła w gospodarstwie domowym spora część użytkowników na pierwszym miejscu stawia sprawy finansowe. Ciepło pochodzące z sieci jest regulowane przez URE, co chroni odbiorców przed nieprzewidzianymi podwyżkami.

2. Wzrost wartości nieruchomości

Ciepło pochodzące z lokalnej sieci ciepłowniczej notuje w ostatnim czasie wzrost popularności, przekładając się także na wzrost cen nieruchomości. Stanowi także dodatkowy atut w przypadku chęci sprzedaży danego mieszkania.

3. Poprawa jakości powietrza

Ciepłownictwo sieciowe spełnia rygorystyczne normy emisyjne i znacząco przyczynia się do walki ze smogiem, który coraz dotkliwiej dotyka znaczną część populacji w polskich miastach.

4. Niezawodność dostaw

System ciepłowniczy zapewniający ciepło gospodarstwom domowym jest nieustannie monitorowany w celu przeciwdziałania możliwym usterkom. Wpływa to na minimalizację usterek, które w przypadku innego źródła ciepła negatywnie wpływają na komfort cieplny użytkowników.

Źródło: Dziennik Zachodni
Fot. Pixabay

UE: NOWY CEL REDUKCJI EMISJI

18 marca Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne mapy drogowej dot. nowego celu redukcji emisji do 2030 roku, który obecnie wynosi 40 proc.

Inicjatywa dotyczy zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 roku z 40 proc. do 50 (lub nawet 55 proc.) w celu zapewnienia realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Komunikat, który powstanie na bazie niniejszych oraz kolejnych konsultacji publicznych określi ogólne ramy regulacyjne oraz środki polityczne, które będzie musiała wdrożyć KE.

Obecne konsultacje publiczne będą trwały do 15 kwietnia br. Na bazie przekazanych stanowisk powstanie projekt Komunikatu Komisji, który ponownie trafi do konsultacji w II kwartale br. Komisja planuje przyjęcie właściwego dokumentu w III kwartale br.

Działania w tym zakresie wynikają bezpośrednio z flagowej inicjatywy pod nazwa Green Deal i są uzupełnieniem planów Komisji w zakresie zapewnienia osiągnięcia naturalności klimatycznej przez UE do 2050 roku.

Źródło: KE
Fot. Pixabay

STARY PIEC A NOWOCZESNY KOCIOŁ

Już niedługo zacznie obowiązywać zasada przymusowej wymiany starego nieefektywnego pieca na nowoczesny kocioł. Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści wynikające z ww. zmiany.

Zdrowie

Pierwszym argumentem jest zdrowie. Stare piece węglowe emitują do atmosfery nawet o 85% więcej pyłu oraz o 91% więcej tlenku azotu niż nowoczesne kotły. Jest to jeden z kluczowym powodów powstawania smogu tj. niskiej emisji. Jak powszechnie wiadomo, zanieczyszczone powietrze przyczynia się do wielu chorób układu oddechowego w tym również wielu nowotworów.

Finanse

Kolejnym argumentem, na który zwraca uwagę każdy obywatel jest kwestia finansowa. Koszt nowego kotła c.o. to około 8-12 tys. złotych. Dla przeciętnego Polaka jest to wciąż spora suma jak na jednorazowy wydatek. Jednak w dłuższej perspektywie, nowoczesne kotły przyniosą znaczne oszczędności w wydatkach na paliwo – są zwyczajnie tańsze w eksploatacji.

Wydajność energetyczna

Stare piece wykorzystują ok. 50-60% mocy spalanego materiału – reszta zwyczajnie się marnuje. Oznacza to, że prawie połowa środków finansowych wydanych na wsad do kotła nie przynosi żadnych pozytywnych skutków. Nowoczesne kotły charakteryzują się sprawnością na poziomie nawet 96% generując pozytywne efekty cieplne oraz finansowe dla użytkownika.

Rozwiązaniem, które wydaje się jednak najkorzystniejsze jest wykorzystanie ciepła sieciowego, które oferuje konkurencyjne ceny. W Polsce sektor ten dynamicznie się rozwija, sprzyjając walce z zanieczyszczeniem powietrza i umożliwiając rzeszom odbiorców komfort cieplny w zimowych miesiącach.

Źródło: Tygodnik Starachowicki
Fot. Pixabay

METROPOLIA WALCZY Z NISKĄ EMISJĄ

Jak podała redakcja iKnurów: „Około 81,3 mln zł wsparcia dla gmin Metropolii z „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz ok. 15 mln zł na realizację projektów rozwojowych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” to wynik obrad Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii”.

Na liście 101 projektów, które będą realizowane poprzez Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji znajdą się działania takie jak termomodernizacja, podłączanie do sieci ciepłowniczych, budowa instalacji OZE.

Jak wskazuje ww. redakcja: „Największe wsparcie na termomodernizacje budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania otrzymały Gliwice – 5,7 mln zł. Zabrze zrealizuje projekt likwidacji niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych (5,5 mln zł). Siemianowice Śląskie dzięki 1,7 mln zł dotacji będą mogły wybudować instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej”.

Źródło: iKnurów
Fot. Pixabay

TYCHY KOŃCZĄ Z DOTACJAMI NA KOTŁY WĘGLOWE

Rada Miasta w Tychach przyjęła zmiany w regulaminie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, które przewidują całkowity brak dotacji na wymianę kotłów węglowych na jakiekolwiek kotły na paliwo stałe.

Pod koniec lutego Rada Miasta w Tychach podjęła decyzję dot. przyznawania dotacji na wymianę źródeł ciepła wyłącznie na kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. Wysokość dofinansowania wyniesie ok. 5 tysięcy zł.

Wprowadzone zmiany mają związek ze wzrostem świadomości mieszkańców, który nastąpił w ostatnich latach w Tychach, wskazują urzędnicy. Co ważne, od 2016 roku gmina przyznała 991 dotacji na zakup i montaż kotłów nowych generacji. Ponadto, gmina rozszerzyła także sieć czujników monitorujących jakość powietrza.

Źródło: Twoje Tychy
Fot. Pixabay

TRANSPOZYCJA ZAPISÓW DYREKTYWY EPBD

10 marca br. upłynął termin wdrożenia przez państwa członkowskie UE przepisów znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) będącej elementem pakietu zimowego.

Dla przypomnienia nowelizacja określiła działania strategiczne mające na celu remonty budynków, a także wskazała środki polityczne i finansowe potrzebne do dekarbonizacji istniejących zasobów budowlanych do 2050 r. Przepisy obowiązujące obecnie w całej UE obejmują środki, które przyspieszą tempo renowacji budynków, poprawią charakterystykę energetyczną nowych budynków i uczynią je bardziej inteligentnymi.

Znaczenie przepisów podkreśla fakt, że sektor budowlany w UE jest największym pojedynczym odbiorcą energii w Europie i odpowiada za 36% emisji CO2. Oprócz oszczędzania energii i ograniczenia emisji CO2 nowe przepisy stworzą miejsca pracy, pomogą zmniejszyć ubóstwo energetyczne równocześnie poprawiając komfort i warunki sanitarne gospodarstw domowych.

Dla przypomnienia poniżej znajdą Państwo kluczowe założenia nowelizacji dyrektywy:

  • Stworzenie jasnej ścieżki dla niskoemisyjnych budynków o zerowej emisji w UE do 2050 r., wspartych krajowymi planami dotyczącymi dekarbonizacji budynków;
  • Zachęcenie do korzystania z inteligentnych technologii w celu zapewnienia wydajnego działania budynków, na przykład poprzez wprowadzenie systemów automatyzacji i sterowania;
  • Obsługa wdrażanie e-infrastruktury we wszystkich budynkach;
  • Wprowadzenie „inteligentnego wskaźnika gotowości”, który mierzy zdolność budynków do korzystania z nowych technologii i systemów elektronicznych w celu dostosowania do potrzeb konsumenta, zoptymalizowania jego działania i interakcji z siecią;
  • Mobilizacja publicznego i prywatnego finansowania i inwestycji;
    Pomoc w walce z ubóstwem energetycznym i zmniejszeniu wysokości rachunków za energię w gospodarstwach domowych poprzez renowację starszych budynków.

Źródło: KE
Fot. KE

MAŁOPOLSKA WALCZY ZE SMOGIEM

9 marca wicepremier Jarosław Gowin podpisał porozumienie o współpracy przy realizacji projektu Life Ekomałopolska.

Projekt Life Ekomałopolska ma na celu m.in. promocje OZE, poprawę efektywności energetycznej oraz licznie działania na rzecz klimatu głownie w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie. Wartość programu to około 70 mln zł.

W opinii wicepremiera Jarosława Gowina projekt jest „Pokłosiem szerokiego dialogu z zainteresowanymi, zarówno z organizacjami pozarządowymi, z mieszkańcami województwa małopolskiego, jak i z samorządowcami. To właśnie nasz region realizuje i będzie realizował rozwiązania pilotażowe, co oznacza, że walka o czyste powietrze, walka ze smogiem u nas, w Małopolsce będzie przebiegać jeszcze szybciej, jeszcze bardziej dynamicznie”.

Źródło: TVP3 Kraków
Fot. Jarosław Gowin Twitter

FORUM ENERGII: STARTUJE PROGRAM LEADAIR

Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Klimatu odbyła się uroczysta inauguracja programu LeadAIR prowadzonego przez think-tank Forum Energii.

W ramach programu, który obejmie 17 miast, samorządowcy oraz menedżerowie odbędą m.in. serię szkoleń, w trakcie których pogłębią swoją wiedzę na temat procesu transformacji oraz znaczenia działań mających na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Według Prezes Forum Energii, Joanny Maćkowiak-Pandery: „Miasta mają olbrzymi potencjał oszczędności i optymalizacji zużycia energii. W odniesieniu do regulacji stwierdziła także, że: „Wolny rynek sam nie załatwi problemu smogu. Najtańsze rozwiązania nie zawsze są najlepsze, często np. nie uwzględniają kosztów zewnętrznych”.

W konferencji inauguracyjnej udział wziął także Minister Klimatu Michał Kurtyka, który poinformował, że działania w ramach programu są spójne z wizją resortu, a także Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Woźny, który wskazał, że: „”Regulacje centralne, ustawy, programy antysmogowe mogą być zmieniane tak, aby były dopasowane do konkretnych potrzeb gmin, które chcą czystego powietrza. Czekamy na sygnał od samorządów, w którym kierunku powinny iść te zmiany”.

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu

POWSTAJE CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Projekt nowelizacji ustawy o termomodernizacji i remontów zakłada m.in. ułatwienie realizacji programu „Stop Smog” skierowanego do osób w stanie ubóstwa energetycznego.

W ramach ww. nowelizacji wprowadzona zostanie tzw. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w której zewidencjonowane zostaną wszystkie źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW. W Bazie będzie można znaleźć informacje dot.

Jakim źródłem ogrzewany jest budynek mieszkalny,
Kiedy i jakie przeprowadzone w budynku kontrole związane z ogrzewaniem,
Charakterystyki energetycznej budynku,
Formy dofinansowania lub ulgi związanej z termomodernizacją,

Powyższe dane pochodzić będą m.in. z kontroli przeprowadzanych przez uprawniane osoby, a także z obecnie istniejących baz takich jak Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Źródło: Dziennik Łódzki
Fot. Pixabay

GDYNIA ROZPOCZYNA WALKĘ Z KOPCIUCHAMI

Gdynia rozpoczyna program walki z kopciuchami – za 4 lata wszystkie mieszkania komunalne nie będą już ogrzewane piecami na paliwa stałe.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni zakończył inwentaryzację mieszkań, które są ogrzewane piecami. Rozpoczęcie prac mających na celu wyposażenie mieszkań w indywidualne lub grupowe ogrzewanie gazowe lub też podpięcie ich do sieci ciepłowniczej nastąpi po zakończeniu okresu grzewczego. W programie przewidziano również montaż pomp ciepła.

Według szacunków koszt programu wyniesie 16 mln zł i zmniejszy emisję o 32 tony. Ponadto, trwają również prace nad uchwałą antysmogową, która wprowadzi całkowity zakaz korzystania z pieców na paliwo stałe.

Źródło: Dziennik Bałtycki
Fot. Pixabay