Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MORAWIECKI: COP WIELKIM SUKCESEM POLSKI I ŚWIATA

„W Katowicach uzgodniliśmy szereg często rozbieżnych stanowisk” – stwierdził premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu COP w stolicy Górnego Śląska.

Analizy Polecane Ważne Wiadomości

PREZYDENT COP: KOMPROMIS PRZERÓSŁ NASZE OCZEKIWANIA

„Byliśmy w stanie osiągnąć kompromis, który z jednej strony jest zrównoważony, z drugiej – sprawiedliwy. I który przerósł oczekiwania stron” – stwierdził

Analizy Bruksela Polecane

PKEE: KORZYSTNY WPŁYW PAKIETU ZIMOWEGO NA REGIONY WĘGLOWE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z przychylnością przyjął informację o ukończeniu negocjacji w sprawie wstępnego porozumienia w zakresie

Fot. Pixabay
Analizy Bruksela Polecane Prawy slider Ważne

KONIEC NEGOCJACJI PAKIETU ZIMOWEGO

Sukces negocjatorów Ministerstwa Energii w sprawie nowych kompetencji Europejskiej Agencji Regulatorów Energii (ACER).

Bruksela Polecane Prawy slider Ważne

POLSKA OSIĄGNĘŁA WIĘKSZOŚĆ CELÓW W RAMACH PAKIETU ZIMOWEGO

Musimy przyjrzeć się dokładnie ostatecznemu tekstowi ustalonemu na trilogu, ale już teraz mogę stwierdzić, że dzięki ogromnemu wysiłkowi zespołu

Analizy Polecane Prawy slider Wiadomości

ROZSTRZYGNIĘTO KWESTIE PROGU 550 G/KWH DLA ELEKTROWNI WĘGLOWYCH

19 grudnia przedstawiciele krajów członkowskich UE i Parlament Europejski porozumiały się ws. regulacji dotyczących rynku mocy. Elektrownie, w których 

Analizy Prawy slider Wiadomości

COP24: PRZYJĘTO PAKIET KATOWICKI

17 grudnia w godzinach wieczornych przyjęto tzw. „Pakiet Katowicki”. Jest to dokument końcowy COP w Katowicach i rodzaj „mapy drogowej” dla ustaleń

Wiadomości

COP: POLSKA ZOSTAŁA SKAMIELINĄ ROKU

Przy okazji COP w Katowicach organizacja ekologiczna CAN (Climate Action Network) przyznała Polsce antynagrodę tzw. „skamieliny roku”.

Bruksela Prawy slider

NOWY HARMONOGRAM SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2

Europejska Giełda Energii (European Energy Exchange – EEX) ogłosiła kalendarz aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla uzupełniony o harmonogram aukcji,

Smog Wiadomości

KATOWICE CZĘŚCIĄ GLOBALNEGO SOJUSZU KLIMATYCZNEGO

Prezydent Katowic Marcin Krupa wziął udział w konferencji Światowego Porozumienia Burmistrzów wspieranego przez KE i Europejski Komitet Regionów. Odbyła