Post List Slide

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Lewy slider Prawy slider Ważne

CZEKA NAS WĘGIEL PO 50$ ZA TONĘ. CO Z POLSKIM GÓRNICTWEM?

Spadające ceny węgla stają się olbrzymim problemem dla polskich spółek górniczych.

Przesył i dystrybucja Technologie

DECENTRALIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

W ciągu najbliższych 10 lat zużycie ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych zmniejszy się o 40 proc., a jego produkcja przesunie się w obszar źródeł OZE/URE.

Bruksela Dobre praktyki Prawy slider

WŁOSI RYGORYSTYCZNIE LIMITUJĄ EMISJĘ CO2

Komisja Europejska zatwierdziła wprowadzenie rygorystycznych limitów emisji CO2 we włoskim mechanizmie zdolności wytwórczych.

Wiadomości

ZAPRASZAMY NA XVI KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU [PATRONAT]

2 dni debat na temat kondycji i perspektyw polskiego sektora energii i paliw z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz ponad 800 gości. W

Technologie Urządzenia i instalacje

MAGAZYNOWANIE CIEPŁA W ZASOBNIKACH

Zasobnik ciepła nazywany popularnie akumulatorem dotychczas postrzegany jest jako zbiornik buforowy spółpracujący bezpośrednio ze źródłem ciepła w