Post List Slide

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Technologie Urządzenia i instalacje

OBNIŻENIE PARAMETRÓW TEMPERATUROWYCH MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

W pracy przedstawiono efekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne usprawnienia miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez wprowadzenie nowych tabel

Technologie Urządzenia i instalacje

MAGAZYNOWANIE CIEPŁA W ZASOBNIKACH

Zasobnik ciepła nazywany popularnie akumulatorem dotychczas postrzegany jest jako zbiornik buforowy spółpracujący bezpośrednio ze źródłem ciepła w 

Przesył i dystrybucja Technologie

DECENTRALIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

W ciągu najbliższych 10 lat zużycie ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych zmniejszy się o 40 proc., a jego produkcja przesunie się w obszar źródeł OZE/URE.

Analizy Lewy slider Prawy slider Ważne

CZEKA NAS WĘGIEL PO 50$ ZA TONĘ. CO Z POLSKIM GÓRNICTWEM?

Spadające ceny węgla stają się olbrzymim problemem dla polskich spółek górniczych.

Technologie Urządzenia i instalacje

KOGENERACJA: WIĘCEJ ENERGII BEZ ZWIĘKSZONEJ EMISJI

Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologicznego i wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Jednocześnie dokładamy starań, aby

Prawy slider Wytwarzanie

BIOMASA JAKO POTENCJAŁ ROZWOJOWY POLSKIEGO CIEPŁOWNICTWA

Mimo, iż w Polsce zarówno moc zainstalowana w ciepłownictwie jest większa od mocy zainstalowanej w elektrowniach podstawowych jak i wytwarza się więcej