Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

START INSTALACJI URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH EC CZECHNICA

Gotowy jest fundament turbiny parowej na placu budowy Nowej EC Czechnica. Rozpoczyna się instalacja pierwszych elementów wyposażenia technologicznego w tym

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

PGE EC GWARANTUJE DOSTAWY CIEPŁA W NADCHODZĄCYM SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy PGE, produkująca ciepło dla kilkunastu dużych polskich miast zapewnia, że w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

FINLANDIA O KROK BLIŻEJ DO POSIADANIA PIERWSZEJ GEOTERMALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Ukończenie pierwszego odwiertu termalnego przez QHeat stawia Finlandię o krok bliżej do posiadania pierwszej w kraju geotermalnej sieci ciepłowniczej.

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

CEZARY ARCISZEWSKI NA XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Cezary Arciszewski, Prezes PEC w Policach, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi m.in. o oczekiwaniach sektora

Ciepło systemowe Lewy slider Wiadomości

MKIŚ PRZYGOTOWAŁO MATERIAŁY INFORMACYJNE DO USTAWY O REKOMPENSATACH

W ramach realizacji działań mających na celu wdrożenie ustawy z dnia 15 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

Ciepło systemowe Prawy slider Smog Wytwarzanie

CZTERY LATA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Plany i priorytety działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce – pod tym hasłem w Mysłowicach odbyła się dzisiaj (19 września) pierwsza

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 6 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 188 mln zł, czyli na poziomie porównywalnym do tego samego

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

ARTUR MICHALSKI NA XXVI FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi

Prawy slider Wiadomości

CERTYFIKAT AKREDYTACJI DLA LABORATORIUM W ELEKTROCIEPŁOWNI PGE ENERGIA CIEPŁA W SZCZECINIE

Polskie Centrum Akredytacji przyznało Wydziałowi Laboratorium PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Ciepło systemowe Dobre praktyki Prawy slider

27,8 MLN ZŁ Z NFOŚiGW DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU “CIEPŁE MIESZKANIE”

Umowa udostępnienia środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla WFOŚiGW w Lublinie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”