Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Dobre praktyki Prawy slider Smog Wiadomości

ZAKAZ SPALANIA WĘGLA W WARSZAWIE OD PRZYSZŁEGO ROKU

14 maja weszła w życie znowelizowana uchwała antysmogowa dla Mazowsza. Zgodnie z jej zapisami, od października 2023 r. mieszkańcy stolicy nie będą mogli

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

WIEDEŃ REALIZUJE DUŻE INWESTYCJE W SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

Przedsiębiorstwo energetyczne Wien Energie forsuje duży program inwestycyjny i wskazuje na plany uruchomienia pierwszego projektu geotermalnego jeszcze w 

Prawy slider Wiadomości

CZWARTA EDYCJA PROGRAMU ‘MÓJ PRĄD’

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w cieszącym się wielką

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA”, NALEŻĄCA DO PGE ENERGIA CIEPŁA, PODZIELIŁA SIĘ CIEPŁEM Z POTRZEBUJĄCYMI

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”,

Ciepło systemowe Prawy slider Wiadomości

PRODUKCJA CIEPŁA DLA TORUNIA Z WYKORZYSTANIEM GEOTERMII

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podpisała długoterminową umowę sprzedaży ciepła z Geotermią Toruń. Umowa sprzedaży ciepła

Prawy slider Wiadomości

ZABRZE – POWSTANIE NOWA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Obecnie trwa realizacja projektu, który przewiduje budowę sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu. Jest to największa inwestycja w 

Prawy slider Wiadomości

PGE TORUŃ SPRZEDAŁA WSZYSTKIE UDZIAŁY SPÓŁKI TOREC

20 kwietnia br. PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zbyła wszystkie udziały spółki TOREC. Decyzja PGE Toruń o zbyciu udziałów

Dobre praktyki Prawy slider Ważne Wiadomości

250 MLN ZŁ NA ROZWÓJ GEOTERMII W POLSCE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększy z 300 do 480 mln zł budżet programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Tym

Prawy slider Wiadomości

TERMOMODERNIZACJA KIELECKIEGO CENTRUM ONKOLOGICZNEGO

Projekt poprawy efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach zostanie

Prawy slider

WYNIKI FINANSOWE GRUPY KOGENERACJA W 2021 r.

- Grupa Kapitałowa KOGENERACJA osiągnęła wynik EBITDA po 12 miesiącach 2021 r. na poziomie 253 mln zł, czyli o 21 procent niższy, niż w tym samym okresie w