Travel

Gadgets

Health

More News

Analizy Ważne

CIEPŁO SYSTEMOWE NARZĘDZIEM POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ CZ. 1

Polska należy do grupy krajów UE, w których dostarczanie ciepła z wykorzystaniem systemów ciepłowniczych stanowi najbardziej istotny sposób pokrywania

Analizy

IGCP O PLANIE NA RZECZ ENERGII I KLIMATU

Do 18 lutego trwały konsultacje dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej

Analizy Polecane Ważne

NOWY PROGRAM PILOTAŻOWY “CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE”

Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie o programie pilotażowym "Ciepłownictwo Powiatowe"

Prawy slider Wiadomości

MNIEJ AWARII SIECI ENERGETYCZNEJ TAURONA

O ok. 18 procent rok do roku obniżają się średnio wskaźniki awaryjności sieci TAURON w ostatnich latach. Dla klientów oznacza to skrócenie czasu i mniejszą

Prawy slider Ważne Wiadomości

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH O 13,3% W 2020 R.

Emisje gazów cieplarnianych przez operatorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadły w 2020 r. o 13,3 proc. w porównaniu z 

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

ECO KUTNO LAUREATEM PROGRAMU INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI

W marcu br. w kutnowskim przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za dostawę ciepła systemowego w ramach programu Inwestor w Kapitał Ludzki zostało przeprowadzone

Lewy slider Polecane Ważne Wiadomości

PEC CIECHANÓW Z NOWYMI INWESTYCJAMI

Dziś podpisana została umowa na budowę elektrociepłowni na biomasę z turbiną parową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym - firmą “Energika”

Polecane Prawy slider Smog Wiadomości

PSZCZYNA OBJĘTA KOLEJNYM ANTYSMOGOWYM PILOTAŻEM NFOŚIGW

Pszczynie na Śląsku, jako jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, od 16 kwietnia br. realizowany będzie kolejny – obok ogłoszonego dwa dni

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MAŁOPOLSCY SOŁTYSI CHCĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z WFOŚ

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zadeklarowało chęć współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie ograniczenia problemu niskiej emisji

Prawy slider Wiadomości

WIATR NAPĘDZA ZIELONY ZWROT TAURONA

W ubiegłym roku farmy wiatrowe TAURONA dostarczyły około 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40 proc. wzrost produkcji wobec 2019 roku. Taka ilość

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

MODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W WIETRZYCHOWICACH

Budynek Urzędu Gminy i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych przejdą proces termomodernizacji, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy

Polecane Prawy slider Wiadomości

OD 22 KWIETNIA MOŻNA SIĘ STARAĆ O DOTACJE NA WNIOSKI LIFE

Tegoroczny nabór do „Inkubatora wniosków LIFE” potrwa do 15 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozszerzył katalog

Polecane Prawy slider Ważne Wiadomości

TRANSFORMACJA ELEKTROCIEPŁOWNI ELBLĄG TRWA

Energa Kogeneracja (EKO), spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg.